Var det noget med 1.500 nye arbejdspladser og et reduceret CO2 udslip på 825.000 ton?

I Danmark brænder vi hvert år ca. 200.000 t. plast, og vi eksporterer ca. 130.000 t. plastaffald. I Danmark oparbejder vi (til direkte genanvendelse) årligt mindre end 50.000 t. plast. Det er bare ikke godt nok, hverken i forhold økonomi eller miljø. Hvor bliver de så af disse 330.000 ton plastaffald?

De 130.000 ton eksporterer vi som affald til lavtlønslande. Disse lande sorterer i plasten og bruger det bedste til at lave produkter med, som danske plastproducerende virksomheder efterfølgende skal konkurrere mod. Det er ikke nemt – vi lige har ”foræret” dem råvaren!

De 200.000 ton plastaffald afbrændes hvert år.

Når vi kan genanvende disse 330.000 ton plastaffald i DK til en kvalitetsråvare i plast, vil skabe mere end 1.500 arbejdspladser og en øget omsætningsmulighed til vores plastindustri på et milliardbeløb grundet den større konkurrencekraft via en billigere råvare. Det vil også reducere CO2 udslippet med 825.000 ton årligt!

Hvorfor gør vi så ikke noget? Det gør vi skam også. Vi nedsætter arbejdsgrupper, gennemfører testprojekter og afholder seminarer om forskellige problemstillinger som fx ”plastaffald i havet”, ”udfordringer med det husstandsindsamlede plast” og ikke mindst ”store centraliserede sorteringsanlæg for plast”. Alle relevante problemstillinger men de har vist sig at fjerne fokus fra det væsentlige. Nemlig det at komme i gang med at øge genanvendelsesgraden af plast i DK væsentlig, fordi Plastindustrien efterspørger ikke kun kvalitetsråvarer baseret på genanvendt plast, de efterspørger også volumen og leverancesikkerhed. Den efterspørgsel kan kun dækkes, hvis vi øger genanvendelsen af plast markant.

Vi er alle enige om, at plastaffald ikke hører til i havet, men det problem skal løses på landjorden – bl.a. ved at vi fokuserer på at genanvende plasten og ikke lader den ”sejle sin egen sø”

Og ja, der er udfordringer med at genanvende den husstandsindsamlede plast, men den udgør altså kun en mindre del af den samlede mængde plastaffald i DK. Mens vi løser udfordringen med det husstandsindsamlede plast, så lad os starte med at genanvende den nemme del af vores plastaffald – som fx den udmærkede plast der findes i erhvervslivet, detailhandlen samt på de kommunale genbrugspladser.  Det kaldes vist ”at plukke de lavest hængende frugter først” – Enkelt men effektivt!

Set i lyset af ovenstående vil jeg opfordre til, at vi for alles skyld sætter mere fart i genanvendelsen af vores plastaffald i Danmark. Om ikke for andet så fordi der ikke er grund til at vente længere!

PS. Ovenstående er også en opfordring til vores politikere om at skabe bedre og tydeligere rammevilkår for genanvendelsesindustrien i DK

Franz Cuculiza


Flere arbejdspladser, mindre CO2