Støttemuligheder

Læs mere om muligheder for tilskud og finansiering her:

Vækstfonden. Vækstfonden medfinansierer lønsom og risikobetonet vækst i små og mellemstore virksomheder.

Danmarks Grønne Investeringsfond. Danmarks Grønne Investeringsfond medfinansierer investeringer, som fremmer en grøn omstilling af det danske samfund.

Markedsmodningsfonden. Markedsmodningsfonden får virksomheders nye produkter hurtigere på markedet. Markedsmodningsfonden kan give virksomheder tilskud til test og tilpasning af innovative produkter hos potentielle kunder og slutbrugere i den sidste fase inden markedsintroduktion.

Eksport Kredit Fonden. Eksport Kredit Fonden hjælper virksomheder fra første kontakt om eksport til sidste betaling.

Erhvervshusene. Hos Erhvervshusene kan du få gratis, uvildig, professionel problemafklaring – målrettet din virksomheds behov og potentiale.

Startvækst. Få overblik over offentlige støtteordninger. Søg f.eks. på økonomisk tilskud, region eller emne. Med støtteordning menes både økonomisk tilskud, rådgivning og netværk.

Innovationsfonden. Innovationsfonden uddeler hvert år midler til nye initiativer, som skaber vækst og arbejdspladser gennem viden.

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). MUDP har som formål at fremme udvikling og anvendelse af nye effektive miljøløsninger på prioriterede miljøudfordringer og samtidigt understøtte vækst og beskæftigelse.

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). Formålet med GUDP er at yde tilskud til realisering af gode ideer, der kan styrke en ambitiøs forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv gennem grøn omstilling.

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). EUDP er en offentlig tilskudsordning, der støtter ny energiteknologi, som kan bidrage til at nå de danske mål for energi og klima.


Cases