Sådan sælger du cirkulær økonomi til beslutningstagere

At få succes med cirkulær økonomi kræver opbakning fra topledelsen og organisationen – både i din egen virksomhed og ofte også hos leverandører og kunder. Jeg møder tit folk i små og mellemstore virksomheder, der har svært ved at få skabt det engagement og den opbakning, der er nødvendig. Løsningen ligger i fokus på forretning og resultater.

Cirkulær økonomi er en forretningsdagsorden og skal behandles som sådan, hvis du vil have succes med det efter enhver målestok. Derfor: Start og slut med forretning, når du vil arbejde med cirkulær økonomi i en virksomhed – uanset om du gør det for at skabe en bedre forretning eller redde verden.

Med det mener jeg, at du skal starte med et problem eller en drøm, nogen har, og løse det via cirkulær økonomi. Et problem eller en drøm, der er stor nok til, at nogen vil elske, at du finder en løsning på det – og glædeligt vil købe din løsning. Uanset om ”købe” hentyder til jeres færdige produkt på markedet, et projekt internt eller med partnere i værdikæden.

På den måde er du sikker på, at det er relevant, og du har øget sandsynligheden markant for, at løsningen kan – og vil – skalere. Et rigtig cirkulært forretningsinitiativ skaber både forretningsmæssig værdi og miljøværdi. Et udgangspunkt i forretningen er med andre ord nøglerne til både at skabe flere miljøresultater, en bedre historie og mere værdi.

Uanset hvorfor du interesserer dig for cirkulær økonomi, så start og slut med forretningen!

Fokuser på resultaterne

Groft sagt er der ingen, der interesserer sig for, hvordan du gør – de er interesseret i de resultater, der kommer ud af det. Når du kommunikerer til forretningsfolk, er resultater derfor helt essentielle.

Jeg ser igen og igen, hvordan cirkulær økonomi-entusiaster fortæller om, hvordan de vil få en ressource til at indgå i et ressourceflow. Det ligger nærmest også i selve begrebet – cirkulær økonomi. Det er noget om, hvordan ressourcer cirkulærer. Det er bare ikke interessant til en start. Hvad kommer der ud af det? – det er interessant.

Først når du har vagt interessen via resultaterne, kommer spørgsmålet hos den, du vil sælge til – hvordan gør du det? Så spørg dig selv: Hvad er effekten af det cirkulære initiativ, du er ved at lave? Hvad kommer der ud af det? På hvilken måde vil kunden eller virksomheden selv opleve forskellen?

Eksempel 1: Du vil bruge andres affaldsprodukter som en del af dine råvarer. Resultatet af dette kunne være:

  • reducerede omkostninger til jeres produkt
  • muligheden for mere konkurrencedygtige priser
  • reduceret risiko for problemer med forsyningssikkerhed
  • miljømæssig impact i form af reduceret CO2 eller reduceret brug af en begrænset ressource.

Eksempel 2: Du vil designe dit produkt, så det let kan opgraderes. Resultatet af dette kunne være:

  • billigere tilpasning til de forandringer kunden oplever
  • lettere og hurtigere tilpasning til forandringer kunden oplever
  • nyt niveau af fleksibilitet da tilpasninger kan ses let og hurtigt
  • miljømæssig impact som i eksempel 1.

Start der – start med resultaterne og den værdi, det generer, når du skal sælge dit cirkulære initiativ. Ikke hvordan du gør det, men hvad der kommer ud af det.

 

Hvis du vil vide mere:

Web: www.ouroboros.works

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jsteinhausen/


Cases