Gør jeres produkt grønnere


Dette værktøj består af en række spørgsmål, som er relevante at arbejde med, når man designer grønnere produkter. I kan bruge værktøjet til at notere de erfaringer, som I allerede har gjort jer, og til at få inspiration til nye indsatsområder, som I måske ikke har overvejet at arbejde med før.

Værktøjet er delt op efter de livscyklusfaser, som et produkt typisk følger. Start med den, som er mest relevant for jer lige nu. Når alle spørgsmål i en fase er besvaret, får I nogle gode råd, som samler jeres potentielle nye indsatsfelter for denne fase. Husk at jeres valg i designfasen påvirker alle faser i produktets livscyklus, så derfor er det en god idé at hente inspiration til indsatsfelter i alle produktets livscyklusfaser.


Materialevalg

Du skal afslutte alle spørgsmålene

Farlige stoffer

Indeholder produktet og produktionsprocesserne materialer og stoffer, der er farlige for mennesker eller miljø?

nej

Energiforbrug

Indeholder produktet materialer, som i deres udvinding og produktion fører til et højere energiforbrug end alternative materialer?

nej

Genanvendelige materialer

Indeholder produktet genanvendte materialer?

ja

Ikke genanvendelige materialer

Indeholder produktet materialer, som ikke kan genanvendes?

nej

Design

Er produktet designet, så det er muligt at adskille og genanvende materialerne?

ja

Vægt

Har I reduceret produktets vægt til et minimum?

ja

Materialevalg

Farlige stoffer

Indeholder produktet og produktionsprocesserne materialer og stoffer, der er farlige for mennesker eller miljø?

Gode Råd

Anvend ikke materialer eller tilsætningsstoffer, der er forbudt eller er under mistanke for at være skadelige for mennesker eller miljø.

Se Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer

Se Kandidatlisten under EU's REACH forordning

Rigtig Godt

Energiforbrug

Indeholder produktet materialer, som i deres udvinding og produktion fører til et højere energiforbrug end alternative materialer?

Gode Råd

Undgå energiintensive materialer så som aluminium, særligt i produkter med kort levetid. Som eksempel kan plastfolie nogle gange erstatte aluminiumsfolie.

Rigtig Godt

Genanvendelige materialer

Indeholder produktet genanvendte materialer?

Gode Råd

Genanvend materialer, hvor det er muligt.

Rigtig Godt

Ikke genanvendelige materialer

Indeholder produktet materialer, som ikke kan genanvendes?

Gode Råd

Anvend kun genanvendelige materialer. Vælg materialer, som bevarer en høj kvalitet ved genavendelse. Vælg så få materialetyper som muligt.

Rigtig Godt

Design

Er produktet designet, så det er muligt at adskille og genanvende materialerne?

Gode Råd

Undgå materialer, som er vanskelige at adskille. Eksempler er: kompositmaterialer, laminater, fyldstoffer, flammehæmmere og glasfiberforstærkninger. Undgå også fourenende elementer, som klistermærker, der besværliggør genanvendelsen.

Rigtig Godt

Vægt

Har I reduceret produktets vægt til et minimum?

Gode Råd

Undgå at overdimensionere produktet. Et eksempel på vægtreduktion er at opnå styrke og stivhed gennem konstruktionsteknikker som eksempelvis forstærkende ribber.

Rigtig Godt

Produktion

Du skal afslutte alle spørgsmålene

Energiforbrug

Har jeres produktion energitunge processer?

nej

Miljø og sundhed

Medfører jeres produktion udledninger til vand, luft eller jord, som kan give problemer for miljø eller sundhed?

nej

Affald

Kan mængden af jeres produktionsaffald minimeres?

nej

Miljøledelse

Har din virksomhed et miljøledelsessystem, eksempelvis ISO 14001 eller EMAS?

ja

Leverandører

Stiller din virksomhed krav til leverandørerne om, at de varer, I modtager, lever op til jeres ønsker på miljøområdet?

ja

Produktion

Energiforbrug

Har jeres produktion energitunge processer?

Gode Råd

Motivér produktionsafdelingen og leverandørerne til at gøre deres produktionsprocesser mere energieffektive. Et eksempel er varmevekslere til genanvendelse af varme i produktionen.

Prøv vores "Guide om forhandling og samarbejde"

Rigtig Godt

Miljø og sundhed

Medfører jeres produktion udledninger til vand, luft eller jord, som kan give problemer for miljø eller sundhed?

Gode Råd

Vælg rene produktionsteknikker, der kræver færre skadelige hjælpestoffer.

Vælg produktionsteknikker, der reducerer udledninger, såsom bøjning i stedet for svejsning.

Vælg processer med effektiv udnyttelse af materialer, såsom pulverlakering i stedet for sprøjtemaling.

Prøv vores beregner "Renere produktion"

Rigtig Godt

Affald

Kan mængden af jeres produktionsaffald minimeres?

Gode Råd

Planlæg produktionen, så materialet udnyttes bedst muligt, især i processer som savning, drejning, maling, presning og stansning. Motivér produktionsafdelingen og leverandørerne til at reducere spild. Genbrug produktionsrester inden for virksomheden.

Rigtig Godt

Miljøledelse

Har din virksomhed et miljøledelsessystem, eksempelvis ISO 14001 eller EMAS?

Gode Råd

Få ledelsens opbakning til løbende forbedringer i virksomhedens miljøarbejde ved at indføre et miljøledelsessystem, evt. ISO 14001 eller EMAS.

Læs mere om miljøledelse på mst.dk

Rigtig Godt

Leverandører

Stiller din virksomhed krav til leverandørerne om, at de varer, I modtager, lever op til jeres ønsker på miljøområdet?

Gode Råd

Ved at stille miljøkrav til leverandørerne kan I sikre, at de varer, I modtager, bidrager til, at I kan producere produkter med en grøn profil.

Prøv vores "Guide om forhandling og samarbejde"

Rigtig Godt

Emballage Og Distribution

Du skal afslutte alle spørgsmålene

Mængde

Har I reduceret produktets emballage til et minimum?

ja

Funktion

Har I overvejet at optimere valget af emballagen i forhold til dets funktion?

ja

Farlige stoffer

Indeholder emballagen materialer og stoffer, der er farlige for mennesker eller miljø?

nej

Genanvendte materialer

Indeholder emballagen genanvendte materialer?

ja

Ikke genanvendelige materialer

Indeholder emballagen materialer, som ikke kan genanvendes?

nej

Retur- eller genbrugssystem

Har I overvejet, om det er muligt at indføre et retur- og genbrugssystem på emballagen?

ja

Transport

Har I overvejet miljøpåvirkningen fra transporten af produkterne?

ja

Miljøhensyn

Inkluderer jeres logistiksystem miljøhensyn, eksempelvis valg af lokale leverandører og levering af større mængder varer på samme tid?

ja

Emballage Og Distribution

Mængde

Har I reduceret produktets emballage til et minimum?

Gode Råd

Reducer emballagens volumen og vægt, for at reducere miljøpåvirkning fra produktion og transport. Sørg for, at emballagen er egnet til at stable eller folde.

Rigtig Godt

Funktion

Har I overvejet at optimere valget af emballagen i forhold til dets funktion?

Gode Råd

Hvad er emballagens funktion? Optimer materialevalget herefter, undgå for eksempel brug af PVC og aluminium i engangsemballage.

For transport og massepakninger kan genbrugsemballage i kombination med et pant- og retursystem overvejes.

Rigtig Godt

Farlige stoffer

Indeholder emballagen materialer og stoffer, der er farlige for mennesker eller miljø?

Gode Råd

Anvend ikke materialer eller tilsætningsstoffer, der er forbudt eller er under mistanke for at være skadelige for mennesker eller miljø.

Se Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer

Se Kandidatlisten under EU's REACH forordning

Rigtig Godt

Genanvendte materialer

Indeholder emballagen genanvendte materialer?

Gode Råd

Genanvend materialer, hvor det er muligt.

Rigtig Godt

Ikke genanvendelige materialer

Indeholder emballagen materialer, som ikke kan genanvendes?

Gode Råd

Anvend kun genanvendelige materialer. Vælg materialer, som bevarer en høj kvalitet ved genanvendelse. Vælg så få materialetyper som muligt.

Rigtig Godt

Retur- eller genbrugssystem

Har I overvejet, om det er muligt at indføre et retur- og genbrugssystem på emballagen?

Gode Råd

Især for transport og massepakninger kan genbrugsemballage i kombination med et pant- og retursystem med fordel overvejes.

Rigtig Godt

Transport

Har I overvejet miljøpåvirkningen fra transporten af produkterne?

Gode Råd

Transport med containerskib eller tog bør foretrækkes frem for transport med lastbil. Transport med fly bør så vidt muligt undgås.

Rigtig Godt

Miljøhensyn

Inkluderer jeres logistiksystem miljøhensyn, eksempelvis valg af lokale leverandører og levering af større mængder varer på samme tid?

Gode Råd

Brug fortrinsvist lokale leverandører for at undgå transport over lange afstande. Samarbejd med andre virksomheder i området for at undgå tomme returtransporter. Indfør effektive former for distribution - for eksempel, levering af større mængder af forskellige varer på samme tid. Brug standardiserede transportemballager og massepakninger, for eksempel Europaller.

Prøv vores "Guide om forhandling og samarbejde"

Rigtig Godt

Brug Og Vedligeholdelse

Du skal afslutte alle spørgsmålene

Energiforbrug

Skal produktet tilføres energi i brugsfasen?

nej

Skadelige stoffer

Indeholder produktet hjælpestoffer og materialer, som er skadelige for mennesker eller miljø?

nej

Brug

Er produktet nemt at betjene og medfølger en brugervejledning, der sikrer, at produktet benyttes mest miljøvenligt?

ja

Vedligehold og reparation

Er produktet nemt at vedligeholde og reparere?

ja

Levetid

Har produktet en lang levetid?

ja

Brug Og Vedligeholdelse

Energiforbrug

Skal produktet tilføres energi i brugsfasen?

Gode Råd

Sørg for, at produktet i sin standardopsætning er indstillet til det lavest mulige energiforbrug. Ved mange energikrævende produkter er brugen den mest miljøbelastende fase i produktets livscyklus. Eksempelvis kan standby-forbruget i dag næsten elimineres ved at benytte nye komponenter.

Rigtig Godt

Skadelige stoffer

Indeholder produktet hjælpestoffer og materialer, som er skadelige for mennesker eller miljø?

Gode Råd

Design produktet så brugen af hjælpeprodukter minimeres - for eks. et permanent filter i stedet for et udskifteligt engangsfilter
Undersøg mulighederne for genbrug af hjælpestoffer såsom at genbruge vand i en opvaskemaskine.

Rigtig Godt

Brug

Er produktet nemt at betjene og medfølger en brugervejledning, der sikrer, at produktet benyttes mest miljøvenligt?

Gode Råd

Forkert brug af produktet skal undgås ved klare instruktioner og brugervenligt design. Placér mærker på produktet, så forbrugeren ved nøjagtigt, hvor meget af et hjælpeprodukt eller hjælpestof, der skal bruges. Sørg for, at produktet i sin standardopsætning fra fabrikken er indstillet på den mest miljøvenlige måde.

Rigtig Godt

Vedligehold og reparation

Er produktet nemt at vedligeholde og reparere?

Gode Råd

Design produktet, så det har mindst muligt brug for vedligeholdelse. Marker på produktet hvordan det åbnes for rengøring eller reparation. Marker direkte på produktet de dele, der kræver speciel rengøring eller vedligeholdelse. Gør de komponenter synlige, der er følsomme for slid, så reparation eller udskiftning finder sted i tide. Dele der slides hurtigt, placeres tæt på hinanden og inden for rækkevidde, så udskiftninger bliver lettere.

Rigtig Godt

Levetid

Har produktet en lang levetid?

Gode Råd

Design produktet i moduler, så produktet kan opgraderes ved at tilføje nye moduler eller funktioner på et senere tidspunkt. Design produktets udseende, så det forbliver interessant. Dette sikrer, at produktets faktiske levetid ikke er kortere end den tekniske levetid.

Rigtig Godt

Genbrug Og Genanvendelse

Du skal afslutte alle spørgsmålene

Design og kvalitet

Har produktet et tidløst design og en kvalitet, der sikrer, at produktet kan genbruges?

ja

Genbrug

Kan produktet genbruges, enten i sin helhed eller som enkeltkomponenter?

ja

Materialer

Kan produktets materialer genanvendes, når produktet er udtjent?

ja

Retursystem

Tager I hele eller dele af produktet retur med henblik på genbrug og genanvendelse?

ja

Energiudnyttelse

Er de materialer, som ikke kan genanvendes, egnede til forbrænding, så energiindholdet i materialet kan udnyttes?

ja

Bortskaffelse

Er det på produktet angivet, hvordan det bortskaffes korrekt?

ja

Genbrug Og Genanvendelse

Design og kvalitet

Har produktet et tidløst design og en kvalitet, der sikrer, at produktet kan genbruges?

Gode Råd

Giv produktet et tidløst design, så det er attraktivt til genbrug. Vælg en konstruktion, der sikrer, at produktet ikke forældes for tidligt i teknisk forstand.

Rigtig Godt

Genbrug

Kan produktet genbruges, enten i sin helhed eller som enkeltkomponenter?

Gode Råd

Design produktet, så det let kan skilles ad. Dette sikrer, at det er let at reparere eller udskifte sårbare eller forældede dele.

Rigtig Godt

Materialer

Kan produktets materialer genanvendes, når produktet er udtjent?

Gode Råd

Design produktet, så det let kan skilles ad. Hvis det er nødvendigt at anvende giftige materialer i produktet, bør de koncentreres ét sted, hvor de let kan adskilles fra resten af produktet. Anvend metal og plast, som ikke forhindrer genanvendelse. Anvend så vidt muligt materialer, hvor der eksisterer et genanvendelsesmarked.

Rigtig Godt

Retursystem

Tager I hele eller dele af produktet retur med henblik på genbrug og genanvendelse?

Gode Råd

Undersøg mulighederne for at hele eller dele af produktet kan genbruges eller genanvendes i produktionen af nye produkter.

Rigtig Godt

Energiudnyttelse

Er de materialer, som ikke kan genanvendes, egnede til forbrænding, så energiindholdet i materialet kan udnyttes?

Gode Råd

Design produktet, så det ikke indeholder farlige stoffer, som har en negativ miljøpåvirkning ved forbrænding. Eksempler på farlige stoffer er tungmetaller og PVC. Komponenter, som indeholder giftige materialer, skal være lette at skille fra resten af produktet, før det forbrændes.

Rigtig Godt

Bortskaffelse

Er det på produktet angivet, hvordan det bortskaffes korrekt?

Gode Råd

Angiv på produktet, hvordan det kan bortskaffes i det eksisterende genanvendelsessystem.

Rigtig Godt

Design

Du skal afslutte alle spørgsmålene

Størrelse

Er produktet lavet så kompakt som muligt?

ja

Alternativer

Kan produktet erstattes af en serviceydelse - altså et ikke-fysisk produkt?

ja

Funktioner

Bliver flere funktioner integreret i samme produkt?

ja

Ejerskab

Giver produktet mulighed for fælles ejerskab blandt flere forbrugere?

ja

Design

Størrelse

Er produktet lavet så kompakt som muligt?

Gode Råd

Ved at gøre produktet mindre minimeres blandt andet materialeforbruget til produktet og energiforbruget til transport. Gør produktet egnet til stabling. Overvej at transportere produktet i løse, stabelbare komponenter, og overlad samlingen til en tredjepart eller brugeren.

Rigtig Godt

Alternativer

Kan produktet erstattes af en serviceydelse - altså et ikke-fysisk produkt?

Gode Råd

Det handler om at erstatte fysiske produkter med serviceydelser, der kan opfylde samme behov. Et eksempel er den ler, som er erstattet af en streamingtjeneste.

Rigtig Godt

Funktioner

Bliver flere funktioner integreret i samme produkt?

Gode Råd

Overvej, om flere funktioner kan integreres i ét produkt for på den måde at spare ressourcer. Et eksempel er en smartphone med internet, kamera og gps.

Rigtig Godt

Ejerskab

Giver produktet mulighed for fælles ejerskab blandt flere forbrugere?

Gode Råd

Overvej, om flere personer med fordel kan eje produktet i fællesskab, hvilket medfører en mere effektiv udnyttelse af produktet. Et eksempel er delebilsordninger.

Rigtig Godt

Cases