Produktion og design


Gør jeres produkt grønnere

Dette værktøj består af en række spørgsmål, som er relevante at arbejde med, når man designer grønnere produkter. I kan bruge værktøjet til at notere de erfaringer, som I allerede har gjort jer, og til at få inspiration til nye indsatsområder, som I måske ikke har overvejet at arbejde med før. Værktøjet er delt op efter de livscyklusfaser, som et produkt typisk følger. Start med den, som er mest relevant for jer lige nu. Når alle spørgsmål i en fase er besvaret, får I nogle gode råd, som samler jeres potentielle nye indsatsfelter for denne fase. Husk at jeres valg i designfasen påvirker alle faser i produktets livscyklus, så derfor er det en god idé at hente inspiration til indsatsfelter i alle produktets livscyklusfaser.

Renere produktion

Regn på avancen af dine produkter. Øverst indtastes, hvor mange producerede enheder beregningen dækker og hvad jeres salgspris er. Herefter indtastes de udgifter, I har til at producere det angivne antal enheder.

Cases