Om CirkulærVirksomhed.dk

CirkulærVirksomhed.dk er Miljøstyrelsens portal med råd og vejledning til små og mellemstore virksomheder om at komme i gang eller videre med cirkulær økonomi. Portalen har til formål at gøre det nemmere for særligt små og mellemstore danske virksomheder at integrere cirkulær økonomi tankegangen i forretningen til gavn for både økonomi og miljø.

På portalen findes værktøjer, eksempler på cirkulære virksomheder og link til andre hjemmesider, der alle er med til at inspirere og udfordre virksomheder til at blive mere cirkulære.

Værktøjerne på CirkulærVirksomhed.dk er en videreudvikling af Green21.dk, der blev produceret med støtte fra EU’s LIFE+ program i et samarbejde mellem DI, Miljøstyrelsen, Aalborg Universitet og Green Cross Denmark med PlanMiljø som udførende konsulent.

CirkulærVirksomhed.dk er medfinansieret af DI og udviklet af Viegand Maagøe A/S.


Cases