Når bæredygtighed bliver forretning

Hvorfor skal en jysk byggematerialeproducent som Troldtekt beskæftige sig med bæredygtighed og cirkulær økonomi?

Det skal vi, fordi vi er en del af byggebranchen, og i Europa står byggeriet for cirka 40 procent af ressourceforbruget. Og ser vi på Troldtekt akustikplader i forhold til en bygningscertificering som DGNB, så kan Troldtekt faktisk bidrage med points til flere end 50% af kriterierne. Så vi har faktisk rigtig stor impact. Og vi kan gøre en forskel.

Hvordan gør vi det så?

Det findes der heldigvis nogle initiativer og mærkningsordninger, der kan hjælpe os med. Tilbage i 2010 tilsluttede vi hos FN’s Global Compact, som er verdens største frivillige initiativ for virksomheders samfundsansvar. Global Compact både forpligter os og giver os et godt styringsredskab. Vi afleverer hvert år en CSR-rapport til FN, hvor vi rapporterer om vores indsatser inden for:

 • Menneskerettigheder
 • Arbejdstagerrettigheder
 • Miljø
 • Anti-korruption

Og så er Troldtekt Cradle to Cradle certificeret. Cradle to Cradle er en produktcertificering, der omfatter de fem kriterier:

 • Materialesundhed
 • Materialegenanvendelse
 • Vedvarende energi
 • Håndtering af vandressourcer
 • Social retfærdighed

Men det er mere end en produktcertificering, Og hvis vi virkelig skal rykke på de kriterier, certificeringen omfatter, er det helt afgørende, at vi gør det med en strategisk tilgang. Derfor valgte vi i 2012 at basere vores forretningsstrategi på Cradle to Cradle-principperne.

FN’s 17 verdensmål som inspiration

Når vi i dag taler bæredygtighed, kommer vi ikke uden om FN’s verdensmål. Det er dem, alle taler om. Men der er 17 verdensmål og 169 delmål. Og det er alt for mange til, at vi kan arbejde seriøst med dem alle.

Derfor har vi valgt at fokusere på de mål, hvor vi kan gøre den største forskel. Og derfor er vi startet med at arbejde med målene 12 og 15, som er ”Livet på Land og Ansvarligt forbrug og produktion. Det betyder ikke, at vi ikke på sigt også vil arbejde med flere mål. Men hvis vi skal gøre det ordentligt, bliver vi nødt til at fokusere.

Samarbejde er nødvendigt

Men vi kan ikke klare det hele selv. Hvis vi skal realisere cirkulær økonomi, er det helt afgørende, at vi finder ud af at samarbejde. Både i branchen og på tværs af brancher.

Cirkulær økonomi handler om at designe sunde produkter, så de efter brugsfasen kan gå i kredsløb – enten tilbage til naturen som næringsstof eller som råvare i et nyt teknisk kredsløb. Her giver Cradle to Cradle os en metode, der kan sikre, at vi som materialeproducent kun sender materialer i kredsløb, som er sunde og ikke indeholder skadelige stoffer, og at vi producerer på en miljørigtig og socialt ansvarlig måde.

Men vi har også behov for at samarbejde med byggebranchens øvrige aktører. Skal byggebranchen blive rigtigt cirkulær, skal vi fremadrettet betragte vores bygninger som materialebanker.

Og for at kunne det, skal vi vide:

 • hvilke materialer, der er anvendt i vores bygninger
 • hvilke indholdsstoffer, der indgår i materialerne
 • hvor materialerne er placeret i bygningen,
 • hvordan materialerne er behandlet i levetiden
 • hvordan materialerne kan demonteres,
 • hvilken værdi, materialerne repræsenterer efter endt brug.

Og den viden skal bevares og vedligeholdes gennem hele bygningens levetid, og derfor er der heldigvis også flere initiativer for materialepas på vej.

Bæredygtighed betaler sig

Byggebranchen er ikke i mål endnu. Og det er Troldtekt heller ikke. Men vi arbejder på det. Det har på ingen måde været let for Troldtekt at arbejde med bæredygtighed. Det har kostet masser af ressourcer – både i penge og timer. Og det kommer det også til at gøre fremover.

Men jeg er til gengæld også helt overbevist om, at det lønner sig. Og at netop det har været nøglen til den succes, vi oplever i dag. For vi er nu i en situation, hvor vores akustikløsninger aktivt bliver valgt, fordi de er dokumenteret bæredygtige.


Cases