Styrk miljøkommunikationen


Styrk miljøkommunikationen - 7 nemme trin

De 7 trin i værktøjet indeholder hver en film og en øvelse til at styrke jeres kommunikationsprojekt. Se filmen for inspiration, eller gå direkte i gang med at beskrive mål, budskab osv. Jeres svar på øvelserne samles i en kommunikationsstrategi for den specifikke opgave, som kan ses under "Rapport".

Intro-filmen giver en generel indføring i arbejdet med miljøkommunikation.


Udfyld svar til mindst en video for at se rapport

Intro

Mål

Afsender

Målgruppe

Budskab

Midler

Gennemførelse

Opfølgning

Rapport

Mål - Beskriv virksomhedens mål

Beskriv, hvad I helt konkret vil opnå ved at kommunikere - f.eks. øget kendskab til et grønt produkt blandt kunderne. Jo mere præcise målene er, jo mere retningsgivende er de for indsatsen, og jo mere meningsfuldt bliver det at evaluere kommunikationsindsatsen. Et godt formuleret mål er konkret, målbart, realistisk og tidsbestemt - og bredt accepteret i virksomheden.
https://youtu.be/qoiSQtYS-Lc

Gem tekst
Skip dette step

Afsender - Hvem skal fortælle?

Beskriv, hvem der skal stå som afsender for jeres kommunikation, og hvorfor det netop skal være denne afsender. Hvem kan give jeres budskab den bedste troværdighed og gennemslagskraft i forhold til målgruppen? Skal det være ledelsen, en tekniker, salgsafdelingen eller en helt fjerde del af virksomheden? Eller skal I måske alliere jer med en troværdig samarbejdspartner uden for virksomheden?

Gem tekst
Skip dette step

Målgruppe - Hvem vil I nå?

Beskriv målgruppen. Jo mere snævert I definerer målgruppen, jo klarere og mere målrettet kan I kommunikere. Hvis I gerne vil nå bredt ud, så tænk hellere i flere primære og sekundære målgrupper end i én stor vagt defineret målgruppe.

Gem tekst
Skip dette step

Budskab - Hvad vil I sige?

Beskriv jeres budskab. Hold jer til 1 primært budskab og 1-3 gode argumenter, som støtter dette budskab - også selvom der muligvis er meget mere at fortælle. Overvej også gerne, om målgruppen er lydhør over for netop dette budskab og disse argumenter.

Gem tekst
Skip dette step

Midler - Hvor kommunikerer I?

Beskriv nedenfor, hvilke kommunikationskanaler der er mest velegnede til jeres kommunikation. Tænk over følgende: A. Arten af jeres budskab er afgørende for, hvilke kanaler der er brugbare. B. Hvor får målgruppen normalt information fra? C. Hvor mange ressourcer har I til kommunikationen?

Gem tekst
Skip dette step

Gennemførelse - Hvem gør hvad, og hvornår?

Beskriv nedenfor de grove træk i jeres kommunikationsplan. A: Del opgaven ind i overskuelige skridt, B: angiv en deadline for hvert skridt og C: beskriv hvem der er ansvarlig for dette skridt.

Gem tekst
Skip dette step

Opfølgning - Hvordan følger I op?

Beskriv nedenfor hvordan I planlægger at følge op på kommunikationen. En god opfølgning indeholder tre elementer: A. En feedback til alle involverede. B. En evaluering af, om målene er nået. C. Vedligeholdende aktiviteter.

Gem tekst
Skip dette step

Kommunikationsstrategi

Her kan du se dine svar på de forskellige øvelser i Green21's værktøj om miljøkommunikation. Til sammen giver de et udkast til en kommunikationsstrategi. Husk at gemme strategien som PDF. Så kan du bruge den i dit løbende arbejde med kommunikationen.

Lad altid målet for kommunikationen være styrende for de øvrige punkter - ændres målet, er det vigtigt at gennemtænke resten af strategien.


Cases