Kvikguide til miljømærket

Her ligger 2 film, som fortæller, hvad et miljømærke er, og hvordan man får ét. Prøv også kviktesten. Den giver et overblik over de største arbejdsopgaver, som I står foran, hvis I vil have et miljømærke til netop jeres produkt.


Sko og andet fodtøj

Du skal afslutte alle spørgsmålene

Elektriske komponenter

Er produktet fri for elektroniske eller elektriske komponenter?

ja

Krom i skoen

Er den færdige sko fri for krom (VI)?

ja

Krom i spildevandet

Er indholdet af krom (III) i spildevandet fra garveriet mindre end 1 mg/l?

ja

Farvestoffer

Er de anvendte farvestoffer fri for farlige stoffer og azofarvestoffer, der kan spaltes til aromatiske aminer?

ja

Leverandører

Har jeres leverandører af læder og tekstiler arbejdet med at nedbringe deres udledning af COD til spildevand?

ja

Sko og andet fodtøj

Her kan I se, hvor tæt jeres produkt er på at opfylde de  vigtigste krav i kriteriedokumentet for jeres produktgruppe. Det er de færreste produkter, der opfylder alle krav fra begyndelsen. Men ofte kan det betale sig at tilpasse produktet. Med afsæt i denne rapport kan I diskutere , om det også er tilfældet for jeres produkt.

Se det fulde kriteriedokument med alle krav.

Elektriske komponenter

Er produktet fri for elektroniske eller elektriske komponenter?

Gode Råd

I skal ændre produktet, så det ikke indeholder elektriske eller elektroniske komponenter.

Rigtig Godt

Krom i skoen

Er den færdige sko fri for krom (VI)?

Gode Råd

I skal finde en anden leverandør eller få jeres læderleverandør til at ændre proces.

Rigtig Godt

Krom i spildevandet

Er indholdet af krom (III) i spildevandet fra garveriet mindre end 1 mg/l?

Gode Råd

I skal få læderleverandøren til at ændre proces eller finde en anden leverandør.

Rigtig Godt

Farvestoffer

Er de anvendte farvestoffer fri for farlige stoffer og azofarvestoffer, der kan spaltes til aromatiske aminer?

Gode Råd

I skal skifte farvestoffer og/eller leverandør. Hvis I vil vide hvilke konkrete farlige stoffer, der ikke må anvendes, kan I se dem i punkt 4 i kriteriedokumentet.

Rigtig Godt

Hvis I vil vide hvilke konkrete farlige stoffer, der ikke må anvendes, kan I se dem i punkt 4 i kriteriedokumentet.

Leverandører

Har jeres leverandører af læder og tekstiler arbejdet med at nedbringe deres udledning af COD til spildevand?

Gode Råd

I skal skifte leverandører og/eller få jeres leverandører til at skifte proces. Hvis I vil vide præcist hvilke spildevandskrav, jeres leverandører af læder og tekstiler skal leve op til, kan I se dem i punkt 3a) i kriteriedokumentet.

Rigtig Godt

Hvis I vil vide præcist hvilke spildevandskrav, jeres leverandører af læder og tekstiler skal leve op til, kan I se dem i punkt 3a) i kriteriedokumentet.

Trægulve

Du skal afslutte alle spørgsmålene

Materiale

Består jeres færdige gulv af mere end 90% (på vægtbasis) af træbaserede råvarer (rent træ, træmel og/eller træ/plantebaseret materiale)?

ja

Bæredygtig skov

Stammer mindst 70% af træet eller mindst 40% af træbaserede råvarer fra bæredygtige skove?

ja

Kemikalier

Er de kemikalier, I anvender til behandling og belægning, fri for farlige stoffer?

ja

Lim

Indeholder den lim, I anvender, mindre end 10% organiske opløsningsmidler (VOC)?

ja

Imprægnering

Er det færdige gulv fri for imprægnering?

ja

Energiforbrug

Har I arbejdet med at nedbringe energiforbruget i produktionen?

ja

Trægulve

Så tæt er I på et miljømærke

Her kan I se, hvor tæt jeres produkt er på at opfylde de  vigtigste krav i kriteriedokumentet for Jeres produktgruppe. Det er de færreste produkter der opfylder alle krav fra begyndelsen. Men ofte kan det betale sig at tilpasse produktet. Med afsæt i denne rapport kan I diskutere , om det også er tilfældet for Jeres produkt.

I kan se det fulde kriteriedokument med alle krav her.

Materiale

Består jeres færdige gulv af mere end 90% (på vægtbasis) af træbaserede råvarer (rent træ, træmel og/eller træ/plantebaseret materiale)?

Gode Råd

I skal øge mængden af træbaserede råvarer.

Rigtig Godt

Bæredygtig skov

Stammer mindst 70% af træet eller mindst 40% af træbaserede råvarer fra bæredygtige skove?

Gode Råd

I skal købe en større andel bæredygtige råvarer.

Rigtig Godt

Kemikalier

Er de kemikalier, I anvender til behandling og belægning, fri for farlige stoffer?

Gode Råd

I skal udskifte de kemikalier, der indeholder farlige stoffer. Det er ikke alle farlige stoffer, der er udelukket. Hvis I vil se det præcise krav, findes det i punkt 2 i kriteriedokumentet.

Rigtig Godt

Det er ikke alle farlige stoffer, der er udelukket. Hvis I vil se det præcise krav, findes det i punkt 2 i kriteriedokumentet.

Lim

Indeholder den lim, I anvender, mindre end 10% organiske opløsningsmidler (VOC)?

Gode Råd

I skal udskifte limen til et produkt med lavere indhold af organiske opløsningsmidler.

Rigtig Godt

Imprægnering

Er det færdige gulv fri for imprægnering?

Gode Råd

I skal undlade imprægnering.

Rigtig Godt

Energiforbrug

Har I arbejdet med at nedbringe energiforbruget i produktionen?

Gode Råd

I skal reducere energiforbruget. Energiforbruget skal være under en bestemt grænse. Hvis I vil se det præcise krav findes det i punkt 3.1 i kriteriedokumentet.

Rigtig Godt

Energiforbruget skal være under en bestemt grænse. Hvis I vil se det præcise krav findes det i punkt 3.1 i kriteriedokumentet.

Kemiske byggeprodukter

Du skal afslutte alle spørgsmålene

Fareklassificering

Er produktet fri for fareklassificering?

ja

Miljø- og sundhedsfarlige stoffer

Er produktet fri for indhold af miljø- og sundhedsfarlige stoffer?

ja

Konserveringsmidler

Er produktet fri for konserveringsmidler, der er bioakkumulerbare?

ja

Formaldehyd

Er produktet fri for formaldehyd og stoffer, der afspalter formaldehyd?

ja

Tungmetaller

Er produktet fri for tungmetaller og tungmetalforbindelser?

ja

Kemiske byggeprodukter

Så tæt er I på et miljømærke

Her kan I se, hvor tæt jeres produkt er på at opfylde de  vigtigste krav i kriteriedokumentet for Jeres produktgruppe. Det er de færreste produkter der opfylder alle krav fra begyndelsen. Men ofte kan det betale sig at tilpasse produktet. Med afsæt i denne rapport kan I diskutere , om det også er tilfældet for Jeres produkt.

Se det fulde kriteriedokument med alle krav.

Fareklassificering

Er produktet fri for fareklassificering?

Gode Råd

I skal ændre sammensætningen af produktet, så det ikke længere skal klassificeres. Det er ikke alle fareklasser, der er udelukket. Hvis I vil vide hvilke fareklasser, det drejer sig om, kan I se de konkrete krav i punkt K2 i kriteriedokumentet.

Rigtig Godt

Det er ikke alle fareklasser, der er udelukket. Hvis I vil vide hvilke fareklasser, det drejer sig om, kan I se de konkrete krav i punkt K2 i kriteriedokumentet.

Miljø- og sundhedsfarlige stoffer

Er produktet fri for indhold af miljø- og sundhedsfarlige stoffer?

Gode Råd

I skal ændre sammensætningen af produktet, så de farlige stoffer ikke længere indgår. Det er ikke alle sundhedsfarlige stoffer, der er udelukket, og det er tilladt med en lille mængde miljøfarlige stoffer. Hvis I vil se det præcise krav, findes det i punkt K3 i kriteriedokumentet.

Rigtig Godt

Det er ikke alle sundhedsfarlige stoffer, der er udelukket, og det er tilladt med en lille mængde miljøfarlige stoffer. Hvis I vil se det præcise krav, findes det i punkt K3 i kriteriedokumentet.

Konserveringsmidler

Er produktet fri for konserveringsmidler, der er bioakkumulerbare?

Gode Råd

I skal udskifte konserveringsmidlerne. Vær dog opmærksom på, at der er yderligere krav til konserveringsmidler (se nedenfor).

Rigtig Godt

Formaldehyd

Er produktet fri for formaldehyd og stoffer, der afspalter formaldehyd?

Gode Råd

I skal udskifte de stoffer, der afspalter formaldehyd.

Rigtig Godt

Tungmetaller

Er produktet fri for tungmetaller og tungmetalforbindelser?

Gode Råd

I skal udskifte de indholdsstoffer, der indeholder tungmetaller.

Rigtig Godt

Rengøringstjenester

Du skal afslutte alle spørgsmålene

Mængder

Anvender I små mænger rengøringsmidler - mindre end 640 µl/m2?

ja

Miljømærkning

Er mere end 50% af de anvendte rengøringsmidler miljømærkede?

ja

Fareklassificering

Er jeres rengøringsmidler og andre kemikalier fri for fareklassificering? (Se sikkerhedsdatabladene)

ja

Miljø- og sundshedsskadelige stoffer

Er jeres rengøringsmidler og andre kemikalier fri for miljø- og sundhedsfarlige stoffer, herunder reaktivt klor (som f.eks. klorin)?

ja

Biler

Lever mindst 95% af jeres biler op til Euronorm IV? (Alternativt skal mindst 95% af den samlede kørselslængde udføres af Euronorm IV biler).

ja

Brændstof

Har I et lavt forbrug af brændstof - mindre end 9,0 l/100 km eller 0,75 ml/rengjort m2?

ja

Rengøringstjenester

Så tæt er I på et miljømærke

Her kan I se, hvor tæt jeres produkt er på at opfylde de  vigtigste krav i kriteriedokumentet for Jeres produktgruppe. Det er de færreste produkter der opfylder alle krav fra begyndelsen. Men ofte kan det betale sig at tilpasse produktet. Med afsæt i denne rapport kan I diskutere , om det også er tilfældet for Jeres produkt.

I kan se det fulde kriteriedokument med alle krav.

Mængder

Anvender I små mænger rengøringsmidler - mindre end 640 µl/m2?

Gode Råd

I skal sænke mængden af kemikalier.

Rigtig Godt

Miljømærkning

Er mere end 50% af de anvendte rengøringsmidler miljømærkede?

Gode Råd

I skal øge mængden af miljømærkede kemikalier.

Rigtig Godt

Fareklassificering

Er jeres rengøringsmidler og andre kemikalier fri for fareklassificering? (Se sikkerhedsdatabladene)

Gode Råd

I skal udskifte de rengøringsmidler og andre kemikalier, der indeholder farlige stoffer. Det er ikke alle fareklasser, der er udelukket. Hvis I vil vide hvilke fareklasser, det drejer sig om, kan I se de konkrete krav i punkt O6 i kriteriedokumentet.

Rigtig Godt

Det er ikke alle fareklasser, der er udelukket. Hvis I vil vide hvilke fareklasser, det drejer sig om, kan I se de konkrete krav i punkt O6 i kriteriedokumentet.

Miljø- og sundshedsskadelige stoffer

Er jeres rengøringsmidler og andre kemikalier fri for miljø- og sundhedsfarlige stoffer, herunder reaktivt klor (som f.eks. klorin)?

Gode Råd

I skal stoppe brugen af klorin og evt. andre produkter, der indeholder forbudte stoffer. Det er ikke alle miljø- og sundhedsfarlige stoffer, der er udelukket. Hvis I vil se det specifikke krav, findes det i punkt O7 i kriteriedokumentet.

Rigtig Godt

Det er ikke alle miljø- og sundhedsfarlige stoffer, der er udelukket. Hvis I vil se det specifikke krav, findes det i punkt O7 i kriteriedokumentet.

Biler

Lever mindst 95% af jeres biler op til Euronorm IV? (Alternativt skal mindst 95% af den samlede kørselslængde udføres af Euronorm IV biler).

Gode Råd

I skal øge anvendelsen af Euronorm IV biler.

Rigtig Godt

Brændstof

Har I et lavt forbrug af brændstof - mindre end 9,0 l/100 km eller 0,75 ml/rengjort m2?

Gode Råd

I skal sænke brændstofforbruget.

Rigtig Godt

Udemøbler og legeredskaber

Du skal afslutte alle spørgsmålene

Holdbarhed

Har produktet en holdbarhed, der gør, at det er egnet til anvendelse udendørs?

ja

Certificeret skovbrug

Stammer mere end 70% af det massive træ i produktet fra certificeret skovbrug? Dette krav skal ikke opfyldes for detaljer af træ som f.eks. kiler. Hvis I ikke anvender træ, skal I blot svare ja til spørgsmålet.

ja

Dokumentation

Kan oprindelse og sporbarhed dokumenteres for alt træ? Dette krav skal ikke opfyldes for detaljer af træ som f.eks. kiler. Hvis I ikke anvender træ, skal I blot svare ja til spørgsmålet.

ja

Træplader

Er jeres træbaserede plader miljømærkede? Alternativt skal de leve op til tilsvarende krav. Dette krav gælder kun, hvis der er mere end 10% træbaserede plader i jeres produkt. Hvis I ikke anvender plader - eller anvender plader i en mængde under denne grænse - skal I blot svare ja til spørgsmålet.

ja

Aluminium

Er mere end 50% af aluminium i produktet genanvendt metal (skrot)? Dette krav gælder kun, hvis produktet består af mere end 50% metal. Hvis I ikke anvender metal - eller anvender metal i en mængde under denne grænse - skal I blot svare ja til spørgsmålet.

ja

Andet metal

Er mere end 20% af andet metal end aluminium skrot? Dette krav gælder kun, hvis produktet består af mere end 50% metal. Hvis I ikke anvender metal - eller anvender metal i en mængde under denne grænse - skal I blot svare ja til spørgsmålet.

ja

Plastik

Er mere end 50% af plasten genvundet materiale? Dette krav gælder kun, hvis produktet består af mere end 10% plast, og små plastdele skal ikke medregnes. Hvis I ikke anvender plast - eller anvender plast i en mængde under denne grænse - skal I blot svare ja til spørgsmålet.

ja

Klassificering kemikalier

Er de kemikalier, I anvender, fri for fareklassificering?

ja

Sundshedsfarlige kemikalier

Er de kemikalier, I anvender, fri for sundhedsfarlige stoffer?

ja

Udemøbler og legeredskaber

Holdbarhed

Har produktet en holdbarhed, der gør, at det er egnet til anvendelse udendørs?

Gode Råd

I skal ændre konstruktion, trætype eller kemisk behandling, hvis I vil have et miljømærke. Vær dog opmærksom på, at der er krav til kemisk behandling. Produktet skal leve op til specifikke holdbarhedskrav. Hvis I vil kende de specifikke krav, findes de i punkt 2.4 i kriteriedokumentet.

Rigtig Godt

Produktet skal leve op til specifikke holdbarhedskrav. Hvis I vil kende de specifikke krav, findes de i punkt 2.4 i kriteriedokumentet.

Certificeret skovbrug

Stammer mere end 70% af det massive træ i produktet fra certificeret skovbrug? Dette krav skal ikke opfyldes for detaljer af træ som f.eks. kiler. Hvis I ikke anvender træ, skal I blot svare ja til spørgsmålet.

Gode Råd

I skal øge mængden af certificeret træ, skifte leverandør og/eller træråvare.

Rigtig Godt

Dokumentation

Kan oprindelse og sporbarhed dokumenteres for alt træ? Dette krav skal ikke opfyldes for detaljer af træ som f.eks. kiler. Hvis I ikke anvender træ, skal I blot svare ja til spørgsmålet.

Gode Råd

I skal øge mængden af certificeret træ, skifte leverandør og/eller træråvare.

Rigtig Godt

Træplader

Er jeres træbaserede plader miljømærkede? Alternativt skal de leve op til tilsvarende krav. Dette krav gælder kun, hvis der er mere end 10% træbaserede plader i jeres produkt. Hvis I ikke anvender plader - eller anvender plader i en mængde under denne grænse - skal I blot svare ja til spørgsmålet.

Gode Råd

I skal skifte leverandør af træplader.

Rigtig Godt

I skal skifte leverandør af træplader.

Aluminium

Er mere end 50% af aluminium i produktet genanvendt metal (skrot)? Dette krav gælder kun, hvis produktet består af mere end 50% metal. Hvis I ikke anvender metal - eller anvender metal i en mængde under denne grænse - skal I blot svare ja til spørgsmålet.

Gode Råd

I skal øge mængden af skrotmetal i produktet.

Rigtig Godt

Andet metal

Er mere end 20% af andet metal end aluminium skrot? Dette krav gælder kun, hvis produktet består af mere end 50% metal. Hvis I ikke anvender metal - eller anvender metal i en mængde under denne grænse - skal I blot svare ja til spørgsmålet.

Gode Råd

I skal øge mængden af skrotmetal i produktet.

Rigtig Godt

Plastik

Er mere end 50% af plasten genvundet materiale? Dette krav gælder kun, hvis produktet består af mere end 10% plast, og små plastdele skal ikke medregnes. Hvis I ikke anvender plast - eller anvender plast i en mængde under denne grænse - skal I blot svare ja til spørgsmålet.

Gode Råd

I skal øge mængden af genanvendt plast.

Rigtig Godt

Klassificering kemikalier

Er de kemikalier, I anvender, fri for fareklassificering?

Gode Råd

I skal udskifte de klassificerede kemikalier. Det er ikke alle fareklasser, der er udelukket. Hvis I vil vide hvilke fareklasser, det drejer sig om, kan I se det i punkt K12 i kriteriedokumentet.

Rigtig Godt

Det er ikke alle fareklasser, der er udelukket. Hvis I vil vide hvilke fareklasser, det drejer sig om, kan I se det i punkt K12 i kriteriedokumentet.

Sundshedsfarlige kemikalier

Er de kemikalier, I anvender, fri for sundhedsfarlige stoffer?

Gode Råd

I skal udskifte kemikalier med farlige stoffer. Det er ikke alle sundhedsfarlige stoffer, der er udelukket. I kan se en liste over de forbudte stoffer i punkt K14 i kriteriedokumentet.

Rigtig Godt

Det er ikke alle sundhedsfarlige stoffer, der er udelukket. I kan se en liste over de forbudte stoffer i punkt K14 i kriteriedokumentet.

Cases