Leverandører


Sammensæt leverandørkæde

Forskellige brancher har forskellige miljøudfordringer. Klik på jeres branche for at få det mest præcise billede af dine miljøudfordringer. Ikonerne under branchen repræsenterer mange af de typisk processer i jeres værdikæde. Listen er ikke nødvendigvis udtømmende. Mangler jeres branche, så fortvivl ikke! På CSRKompasset.dk kan I få meget mere at vide om leverandørstyring og få hjælp til at komme i gang med arbejdet.

Guide om forhandling og samarbejde

Denne guide beskriver en systematisk og struktureret tilgang til forhandling og samarbejde med leverandører om inddragelse af miljøhensyn i produktudvikling. Guiden er udviklet på basis af interview med en række virksomheder om deres erfaring på dette felt. Guiden er opbygget i fem trin, som beskriver de typiske barrierer og udfordringer i samarbejdets forskellige faser og giver konkrete forslag til, hvordan de kan overvindes.

Cases