Kære små og mellemstore virksomheder: Fremtiden er CIRKULÆR

Jeg var i Amsterdam forleden. Her kunne vores værter fortælle, at det politisk er besluttet, at halvdelen af regionens indkøb INDEN 2025 skal bestå af varer og ydelser, som er produceret cirkulært! Og at ALLE indkøb skal være cirkulære inden 2050. Lige om lidt er det et simpelt krav for at handle med Amsterdam – og en region med 2,8 mio. mennesker – at du som virksomhed har en cirkulær forretningsmodel!

Samme udvikling kan spores i Danmark, hvor store virksomheder og kommuner for alvor er ved at forberede sig på, at fremtiden vil være cirkulær – dvs. være præget af en produktion og et forbrug, hvor der udelukkende anvendes fornybare ressourcer. Det er simpel nødvendighed i en tid, hvor kampen om klodens ressourcer skærpes dag for dag. Derfor vil flere og flere virksomheder og organisationer efterspørge leverandører, som både kan garantere forsyningssikkerhed og dokumentere produkter og værdikæder, hvor de anvendte ressourcer anvendes fuldt ud og kan fornys miljømæssigt forsvarligt.

SMV’er skal være drivkraft for den cirkulære omstilling

En undersøgelse for nylig viste, at danske SMV’er har et lavt kendskab til cirkulær økonomi og cirkulære forretningsmodeller. Det er et problem for dansk økonomi, som i højere grad end landene omkring os, er domineret af SMV’er. Det er også en udfordring, som den danske regering er meget opmærksom på. I regeringens nye ’Strategi for cirkulær økonomi’ fra september 2018 er udgangspunktet, at det i høj grad er virksomhederne – også de små og mellemstore – som skal være drivkraft for den cirkulære omstilling.

I regeringens strategi tildeles SMV’erne særlig fokus, fordi cirkulær økonomi (CØ) vil kræve en særlig indsats for mange mindre virksomheder at sætte sig ind i – og måske en håndsrækning eller to fra erhvervsfremme-systemet og andre. Af samme grund sættes der i disse måneder flere projekter i gang, som tilbyder SMV’er indføring i CØ, hjælp til udarbejdelse af planer for bedre ressourceudnyttelse og udvikling af cirkulære forretningsmodeller. Det projekt, som undertegnede leder, er blot en ud af flere gode muligheder for at få hjælp til at komme i gang.

Besparelser, bedre relationer og mange andre fordele

I Lifestyle & Design Cluster har vi arbejdet med cirkulær økonomi i SMV’er lige siden 2012. Vores efterhånden ret store samling af cases viser, at der er flere fordele ved at arbejde med CØ:

  • Der er reelt både besparelser, dvs. bedre bundlinje, og nye forretningsmuligheder, i at investere i udvikling af cirkulære forretningsmodeller / -spor
  • Virksomheder, som arbejder med cirkulære forretningsmodeller, udvikler oftest bedre og mere meningsfulde relationer til både leverandører, distributører og (slut)kunder.
  • Med cirkulær økonomi bliver virksomhedens fokus automatisk bredere og der opstår en positiv sammenhæng mellem det at tænke (sund) forretning og det at ville udvikle sig til at blive en mere grøn virksomhed, som bruger færre ressourcer bedre.
  • Arbejdet med cirkulær økonomi har en tendens til at engagere bredt i virksomheden, fordi det ofte viser sig, at alle er nødt til at bidrage – fra ledelsen til yngste lærling. Arbejdet med CØ smitter derfor i langt de fleste tilfælde positivt af på trivsel og engagement i virksomheden!

DERFOR – kære ejerledere og ledelser i små og mellemstore virksomheder – der er sådan set ingen grund til at vente: Fremtiden er cirkulær, så det skal din virksomhed selvfølgelig også være.

 

Genanvendelse af tekstiler og tekstilfibre er en sektor med et stort potentiale indenfor cirkulær økonomi.
Fotograf: Henriette Melchiorsen


“Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er”
Projektet, som indgår som en del af regeringens strategi for cirkulær økonomi (CØ) i Danmark, skal tilskynde virksomheder til at se på deres ressourceanvendelse og give dem indsigt i cirkulær tænkning og de forretningsmæssige potentialer, der ligger i CØ. Det er målet, at de deltagende virksomheder i samarbejde med en fag- og branchekyndig konsulent udarbejder en bæredygtig cirkulær forretningsmodel og en plan for, hvordan den vil kunne realisere den cirkulære forretningsmodel – eller væsentlige dele heraf.

 


Cases