Danske virksomheder er blandt de mest produktive og innovative i verden

Cirkulær økonomi er en af de væsentligste globale dagsordener, når vi taler miljø, ressourcer og forretningsudvikling.

Der er store potentialer i cirkulær økonomi, og dansk erhvervsliv har en unik mulighed for at blive førende indenfor udvikling af nye cirkulære teknologier, løsninger og forretningsmodeller.

Cirkulær økonomi er et opgør med vores traditionelle måde at producere og forbruge på – fra en lineær forbrug-smid-væk kultur til en cirkulær økonomi, hvor affald er en ressource. Cirkulær økonomi er derfor også en mulighed for at skabe nye forretningsmodeller, bl.a. ved at cirkulere materialer og ressourcer, forlænge produkters levetid, arbejde på tværs af værdikæder, anvende deleplatforme og sælge ydelser frem for produkter.

Udover signifikante omkostningsbesparelser åbner cirkulær økonomi nye muligheder for, at danske virksomheder kan skabe nye arbejdspladser og få en konkurrencemæssig fordel på det internationale marked.

Cirkulær økonomi er for alvor kommet på den politiske dagsorden med Advisory Boards anbefalinger til regeringen. Også på EU-niveau har Kommissionen fremsat en cirkulær økonomi-pakke med over 50 initiativer, der skal implementeres de kommende år, og globalt set har mange lande taget dagsordenen til sig.

DI arbejder målrettet for at fremme den cirkulære dagsorden, og vi har etableret en informationsside, hvor også de europæiske cases kan findes.

Cirkulære forretningsmodeller kan skabe vækst i Danmark ved at gøre danske virksomheder robuste og konkurrencedygtige over for et stigende globalt pres på klodens ressourcer samt ved at kunne levere bæredygtige innovative løsninger til en stigende global efterspørgsel.

Dette kommer dog ikke af sig selv. Der er EU-lovgivning, der skal ændres, hvis der skal skabes et indre marked for sekundære ressourcer, eller hvis det skal være enkelt at tilbagetage produkter på tværs af Europas indre grænser.

Ser vi på konkrete eksempler inden for elektronik, som f.eks. genbrug af højværdiprodukter (smartphones og tablets), salg af lys som en service og salg af vaskemaskiner som en service, så peger en analyse – udarbejdet under den frivillige aftale om WEEE – på en årlig, samlet ressourcebesparelse på mere end 4.900 tons elektronikaffald (WEEE) og en omsætning på 9,1 mia. kr.

Erhvervslivets konkurrenceevne skal styrkes gennem cirkulær økonomi.

Reformer og politiske initiativer skal være med til at løfte produktiviteten og dermed velstanden.

DI ser frem til regeringens kommende strategi for cirkulær økonomi, og vil gerne her sende en opfordring til, at den bliver ambitiøs.

Jeg håber, at CirkulærVirksomhed.dk som er medfinansieret af DI, kan inspirere til at mange flere virksomheder kommer i gang med at arbejde med cirkulær økonomi. For de virksomheder som allerede er i gang, håber jeg, at der kan findes eksempler, som kan anspore til at videreudvikle forretningsstrategien.

Cirkulær økonomi er til gavn for både virksomhedens bundlinje, for miljøet og for Danmarks generelle konkurrenceevne.

God arbejdslyst.


Cases