Cirkulært indkøb – en mangel i dag, men nødvendighed i fremtiden

Dagens samfund er i høj grad præget af produkter, der designes til at skulle smides ud efter endt brug. De fleste kender efterhånden det ekstreme eksempel, hvor billige printere direkte var konstrueret til at ”gå i stykker” efter et givent antal prints. Denne brug og smid væk-kultur møder vi også i stigende grad på belysningsmarkedet, hvor engangs LED-armaturer i høj grad har vundet indpas. De er billige, men også lige til at smide ud efter brug. Attraktiviteten skyldes først og fremmest prisen, men også at vi er blevet forvent med, at det er bedre at få noget nyt, end at renovere det vi allerede har. Vi har hørt flere kunder sige, ”Vi skal jo alligevel renovere bygningen om 5 år, så hvorfor skal vi betale mere for at kunne genbruge armaturerne? ”.

Vi er nødt til at tænke mere cirkulært

Med en forventet befolkning på over 11 milliarder mennesker i år 2100 (FN), skal vi til at tænke os rigtig godt om i forhold til vores ressourceforbrug. Senest har Stephen Hawkin meldt ud, at han forventer, at vi er nødt til at forlade jorden inden for de næste 100 år som følge af blandt andet forurening og overbefolkning. Hvorvidt det går så galt skal vi lade stå hen i det uvisse, men cirkulære løsninger og genbrug af ressourcer bør stå højt på alles agenda, hvis vi skal kunne nå at vende denne udvikling. Så hvordan sikrer vi i højere grad, at indkøbere begynder at tænke mere cirkulært?

En cirkulær forretningsmodel skal være økonomisk fordelagtig på langt sigt

Der findes heldigvis flere og flere virksomheder, der ”ser lyset” i cirkulære forretningsmodeller. Virksomheden Fischer Lighting blev netop startet som et opgør med brug og smid væk-kulturen inden for belysning. I dag har vi fået udviklet en stærk forretningsmodel med patenterede løsninger, hvor man med succes kan indbygge ny LED lysteknologi i eksisterende armaturer. På den måde opnås bedre lys, lavere energiforbrug og ikke mindst sikre det at ressourcerne genanvendes. Men da de færreste virksomheder eller kommuner køber ind af ren og skær miljøbevidsthed, er det en nødvendighed, at den cirkulære løsning er økonomisk fordelagtig på lang sigt. Ser man på Fischer Lightings belysningsløsninger, så kan de samlede omkostninger over hele levetiden ofte være det halve af, hvad det koster for et billigt engangsarmatur (eksempel: http://www.fischer-lighting.com/wp-content/uploads/2017/05/Fischer-Lighting-Cirkul%C3%A6re-L%C3%B8sninger-2.pdf), så man skulle tro, at udfordringen i forhold til brug og smid væk-kulturen af belysningsarmaturer var løst.

Markedet tænker stadig meget kortsigtet

På trods af at der findes flere gode eksempler på fremsynede virksomheder og offentlige indkøbere, så oplever vi desværre stadig at mange indkøbere af LED belysning er fokuseret på indkøbsprisen i stedet for på de totale omkostninger over hele levetiden (TCO). Som citatet i indledningen indikerer, er endnu færre fokuseret på, hvad der sker efter endt levetid. Senest har vi set, at flere af de store belysningsproducenter er begyndt at producere produkter med kortere levetid for at kunne konkurrere på prisen. Der er i den grad brug for handling for at vende udviklingen.

I Sverige er regeringen gået drastisk til værks og har halveret momsen på reparationer af flere typer produkter for netop at øge vores genbrug af ressourcer.

Så spørgsmålet er om vi er nødt til at gøre det økonomiske incitament for valg af cirkulære løsninger endnu stærkere, eller hvordan kan vi alternativt sikre at indkøbere begynder at tænke mere cirkulært?

Kilder


Cirkulært indkøb