Fakta om cirkulær økonomi

Hvad er cirkulær økonomi

Der er i dag mange muligheder for at bruge og genbruge ressourcer og produkter mere effektivt – og samtidigt gøre en god forretning. At have dét fokus kaldes i dag cirkulær økonomi og handler blandt andet om forretningspotentialer inden for leasing-modeller, at se affald som nye ressourcer og at dele flere produkter. Cirkulær økonomi er et udtryk for, hvordan virksomheder, produkter og processer kan være med til at øge værdien og forlænge levetiden af klodens ressourcer.

Overordnet set handler det om fire grundprincipper:

 1. At minimere mængden af anvendte materialer
 2. At reparere, vedligeholde, istandsætte og genbruge
 3. At gentage brugen af særskilte materialer
 4. At bruge rene, ikke-giftige materialer.

Cirkulær økonomi er en del af svaret på de globale udfordringer så som begrænsede ressourcer, klimaforandringer, tab af biodiversitet, luftforurening, adgang til rent vand og en stor befolkningstilvækst.

Alle virksomheder – små som store – kan bidrage med at finde løsninger. Både til gavn for virksomhedens bundlinje, for miljøet og for Danmarks generelle konkurrenceevne. Der er altså forretningspotentiale i cirkulær økonomi og at tænke forretningen cirkulært frem for lineært.

Sådan kommer du i gang med cirkulær økonomi

Start med disse seks trin, hvis du overvejer at arbejde mere cirkulært i din forretning:

 1. Lær af de andre
  Lad dig inspirere af nogle af dem, der allerede har erfaringerne. Brug de links og kontakter, vi har samlet her på siden.
  > Se virksomheder på Danmarkskortet på forsiden
  > Se cases
 2. Del dine overvejelser
  Del overvejelser, spørgsmål eller dilemmaer med f.eks. dit lokale erhvervsråd, din brancheorganisation eller andre, der allerede har nogle erfaringer. Når du deler, får du mulighed for at få feedback og gode ideer.
  > Se andres overvejelser på bloggen
 3. Undersøg efterspørgslen
  Hvad vil kunderne på dit marked? Det kan være svært at sælge noget nyt, som kunderne måske slet ikke vidste, de kunne efterspørge. Sæt dig derfor godt ind i, hvad dine nuværende eller potentielle kunder ønsker af et produkt, service eller proces.
 4. Undersøg udfordringerne
  Hvilke udfordringer ligger der, for at I kommer i gang med cirkulær økonomi? Der kan være systemer og processer i virksomheden, der gør en omstilling til cirkulær økonomi dyr. Det kan være, at du skal tiltrække helt nye kompetencer, investere i ny teknologi eller starte nye arbejdsgange. Identificer derfor, hvilke udfordringer der kan være, inden du går i gang.
 5. Undersøg motivationen
  Der kan være stor forskel på, hvad der motiverer dig og dine medarbejdere. Det kan være mersalg og en grønnere bundlinje, færre omkostninger, nye kunder og markeder eller et grønnere brand. Hvis du har overblik over din motivation, kan du blive konkret med, hvorfor du skal arbejde med cirkulær økonomi.
  > Værktøj: Styrk Miljøkommunikationen
  > Værktøjer: Forretningsmodeller
 6. Sæt dig et mål
  Sæt et eller flere mål for virksomhedens indsats, inden du går i gang. Stil evt. spørgsmål som: Skal du lave hele din forretning om? Er det et enkelt produkt, du vil teste af? Mål gør det nemmere for dig at følge dine initiativer til dørs og måle din evt. succes.

Sådan kan cirkulær økonomi skabe vækst i virksomheden

At arbejde med cirkulær økonomi kan åbne op for helt nye forretningsmodeller og potentialer for produkter, services og processer. Her er fem argumenter, der er baseret på et samlet potentiale for Danmark.

 1. Øg omsætningen
 2. Skab flere arbejdspladser
 3. Øg eksporten
 4. Reducer omkostninger til nye materialer, vand og energi
 5. Skab troværdig CSR og en endnu bedre kundekontakt

Kilder: Ellen MacArthur fondens -analyse om potentialet for Danmark i en cirkulær økonomi og Syddansk Universitets rapport om ‘Potentialer ved materialebesparelser i dansk industri‘.

Eksempler på cirkulær økonomi i praksis

Der er mange forskellige eksempler på cirkulær økonomi. Se nogle eksempler herunder:

Gentænk måden, du designer produkter

Overvej, om produktet kan designes, så det med fordel kan skilles ad og genanvendes evt. til et andet produkt i en anden produktion. Modulært design er en måde at gøre adskillelse, reparation, genbrug og genanvendelse nemmere. Det første skridt mod et mere modulært design kan være at forenkle produktets design.

Gentænk ejerskabet til dine produkter

Overvej, om ejerskabet af produktet kan ligge hos dig, så du lejer produktet eller servicen ud. Producerer du f.eks. vaskemaskiner, kan du leje dem til dine kunder i stedet for at sælge dem. Eller oprette serviceaftaler og tage maskinerne retur, lave aftaler med reparatører og dermed udvikle en helt ny forretningsmodel.

Få styr på leverandører

Hjælp dine leverandører med at sikre, at deres produkter, råvarer og halvfabrikata kan indgå i den cirkulære økonomi. Du kan f.eks. stille krav om:

 • En høj andel af genanvendte materialer
 • En produktion uden brug af delelementer, der er svære at genbruge
 • En lang levetid
 • Uden indhold af problematisk kemi

> Find mere inspiration i vores værktøjer om leverandører

> Få inspiration i cases

Udfordringer i arbejdet med cirkulær økonomi

Den største udfordring med at arbejde med cirkulær økonomi er som regel, at det koster penge at skifte fra den lineære forretningsmodel til den cirkulære. Det kan f.eks. være, at produktionsapparatet skal omstilles, der skal udvikles og gennemføres særlige tests, eller en ny infrastruktur skal måske i brug.

Forberedelse og inspiration kan være med til at reducere udfordringerne. Generelt er et godt råd at starte i det små og evt. tage det i forskellige faser.

> Prøv vores ‘Start her’-værktøj

Desuden kan du prøve at finde løsninger på nogle mere strukturelle udfordringer:

 • Brug din erhvervsorganisation
  Din erhvervsorganisation kan f.eks. hjælpe med at netværke inden for relevante virksomheder eller eksperter om cirkulær økonomi, ligesom de fleste tilbyder hjælp til at opbygge jeres kompetencer. Du kan også bruge nogle af vores værktøjer her på sitet til at blive mere afklaret.
  > Læs DI’s politik om cirkulær økonomi
 • Hjælp dine kunder og leverandører
  I cirkulær økonomi bygger flere aspekter på et samarbejde med f.eks. kunder og leverandører. Hvis én ændrer adfærd til at arbejde med cirkulær økonomi, skal de andre i værdikæden derfor også overveje, om de ønsker at arbejde mere cirkulært. Du kan f.eks. give dem mere information eller inspiration om cirkulær økonomi ved at give dem linket til denne hjemmeside.
 • Brug kommunikation og markedsføring aktivt
  Skal virksomheden f.eks. sælge et nyt cirkulært produkt, er det vigtigt at gentænke markedsføring og kommunikation. Måske kan produktet give adgang til nye grønne kunder, og loyale kunder skal forstå, hvorfor virksomheden f.eks. lancerer dette. Kommunikationen kan være en vigtig ingrediens i at ændre vaner og adfærd hos kunder, leverandører og konkurrenter.
  > Prøv vores værktøjer om markedsføring

Mere om cirkulær økonomi

At arbejde med cirkulær økonomi handler om, at virksomheden får mest mulig værdi af ressourcer, materialer og produkter ved at holde dem længst muligt i det økonomiske kredsløb. På den måde kan cirkulær økonomi være med til at give virksomheden helt nye og bedre muligheder for at bruge ressourcer og materialer.

I har dermed mulighed for at skabe mere værdi, som samtidig er afkoblet fra forbrug.

Hvordan, man arbejder cirkulært, er illustreret i figuren her. Den viser, hvordan ressourcer i den cirkulære økonomi kan indgå i det økonomiske kredsløb igen og igen med fokus på værdien af den inderste cirkel – eller det første kredsløb, hvor både den økonomiske og ressourcemæssige værdi er højest.

 • Brug vedvarende energi og fornybare materialer
 • Genvind, bevar og genopret de naturlige økosystemer
 • Returner genanvendelige biologiske ressourcer til naturen
 • Del materialer (f.eks. biler, lokaler og apparater)
 • Genbrug
 • Forlæng levetiden ved vedligeholdelse, holdbart design, mulighed for opgradering af produktet m.v.
 • Optimer ydelsen/effektiviteten af produkter
 • Undgå spild i produktion og forsyningskæder
 • Udnyt big data, automatisering, fjernsensorer og -styring
 • Genfremstil produkter eller komponenter
 • Genanvend materialer
 • Nedbryd anaerobt (uden forbrug af ilt)
 • Træk biologiske kemikalier ud af organisk affald
 • Virtualiser direkte (f.eks. ved at digitalisere bøger, cd’er og dvd’er)
 • Virtualiser indirekte (f.eks. netshopping)
 • Erstat gammelt materiale med avanceret ikke-fornybart materiale
 • Anvend nye teknologier (f.eks. 3D-print)
 • Vælg nye produkter/services (f.eks. flere forskellige transportformer)

De fire principper i cirkulær økonomi kan oversættes til disse seks forretningsområder, som tilsammen udgør RESOLVE tilgangen. RESOLVE-tilgangen er illustreret i figuren her, som viser, hvilke forretningsmuligheder der er inden for hvert af de seks forretningsområder.

Hvad sker der i Danmark

Den danske regering har sammensat et Advisory Board for cirkulær økonomi. Den 7. juni 2017 afleverede Advisory Boardets sine anbefalinger om cirkulær økonomi.

> Læs anbefalingerne


Cases