Royal Unibrew A/S

Optimering af emballage og transport kan betale sig. Royal Unibrew gør en aktiv indsats for at integrere miljøhensyn i alle aktiviteter – ofte i samarbejde med andre producenter og leverandører. Når nye tiltag skal prioriteres, indgår økonomien som en væsentlig faktor, og erfaringen viser, at miljøforbedringer kan give mærkbare økonomiske besparelser. Royal Unibrew producerer og distribuerer forskellige typer af drikkevarer. Koncernen, der har hovedsæde i Faxe, Danmark, har ca. 2.350 ansatte.

Royal Unibrew er miljøcertificeret og arbejder aktivt med miljøstyring. Det fremgår blandt andet af koncernens miljøvision. “Vi har en klar ambition om at arbejde på alle fronter for at reducere ressourceforbrug, miljøpåvirkninger og arbejdsmiljøbelastninger”, siger Vibeke Bagger. “Og det gælder både hos os selv og hos vores leverandører”.

Royal Unibrew er meget bevidst om at sætte ind med miljøtiltag der, hvor det bedst kan betale sig.

Arbejdet med miljøhensyn omfatter både de forhold, der direkte vedrører produktet, og de indirekte påvirkninger. De indirekte miljøpåvirkninger handler dels om emballagen, de materialer, den er lavet af, dens vægt og dens anvendelse efter brug, dels om miljøpåvirkninger hos leverandører og underleverandører. Royal Unibrew samarbejder f.eks. løbende med leverandører om at udvikle nye og lettere typer af emballage.

I forbindelse med introduktionen af lettere emballage har Royal Unibrew opnået en mærkbar økonomisk gevinst ved hver emballagetype. Der har været udgifter til omstilling og indkøring i det første år, som skal holdes op mod en lavere indkøbspris på den ny og lettere emballage. Samlet set giver dette regnestykke overskud.

Ud over den økonomiske gevinst er der betydelige miljømæssige gevinster i form af reduceret energi- og ressourceforbrug, mindre transport, lavere CO2-udledning mv.

Det er ikke kun i udvikling og produktion af emballage, der er fokus på at opnå miljøforbedringer. Det gælder i høj grad også Dansk Retursystem, som ejes af drikkevareproducenterne. Her arbejder Royal Unibrew på at påvirke processerne. F.eks. ved at optimere de lokale håndteringscentraler, reducere transportbehovet og generelt nedbringe forbruget af energi og ressourcer.

I nogle tilfælde kan leverandørerne være tøvende over for samarbejde om produktudvikling, f.eks. hvis det kræver store investeringer, eller hvis de ikke umiddelbart kan se en fordel ved at deltage. Et eksempel er lovgivningsmæssige krav, som drikkevareproducenter bliver stillet over for. I nogle tilfælde samarbejder Royal Unibrew med andre drikkevareproducenter om at undersøge kravets art
og omfang. Hvis dette arbejde viser, at der bliver behov for at stille nye krav til emballagen, så vil leverandørerne igen blive inddraget i at udvikle produkter, der kan opfylde disse nye krav.