Re-Match

Re-Match bruger som den første i verden patenteret state-of-the-art teknologi to at adskille udtjent kunstgræs i rå og rene dele, som derefter kan genbruges eller genanvendes i kunstgræsindustrien eller andre industrier. Re-Match er i stand til at adskille hver del af det udtjente syntetiske græs i gummigranulat, sand og plastikfibre. Denne teknologi er så effektiv, at næsten 100 % af delene kan enten genanvendes eller genbruges.

Hvert Re-Match anlæg kan årligt håndtere mere end 40.000 ton af udslidt vådt kunstgræs og generere rene adskilte materialet, hvilket primært genbruges på nye fodboldbaner verden over. Processen bruger mindre end 20 ton CO2 pr. bane.

På et globalt niveau vil mere end 9000 baner blive til affald i 2017. Tidligere blev udslidte fodboldbaner forbrændt eller sent på lossepladsen. Ved forbrænding af en fodboldbane udledes 340 ton CO2. Dertil udledes der 80 ton CO2 ved produktionen af nye råmaterialer ved produktionen af en ny bane. Ved at implementere en cirkulær produktionsproces spares der derved omkring 400 ton CO2 per fodboldbane.

Se case i State of Greens publikation ”Circular Economy: Denmark as a circular economy solution hub”