Phoenix Design Aid A/S

Phoenix Design Aid (PDAid) er et internationalt design- og kommunikationsbureau med ekspertise inden for grafiske og digitale totalløsninger. PDAid arbejder for at reducere sin miljømæssige påvirkning og har gennem sin DS 49001 certificering som en samfundsansvarlig virksomhed sikret sig, at der tages hensyn til mennesker og miljø hos virksomheden selv og dens underleverandører.

Fokus på miljø og klima

PDAid gør en samlet indsats for at reducere sin miljøpåvirkning internt og blandt samarbejdspartnere. Således organiseres produktionsopgaverne med målrettet fokus på at minimere miljøpåvirkninger. Med sin grønne tilgang til natur og miljø køber PDAid udelukkende bæredygtigt papir, blæk og lakker. PDAid har også udviklet en papirguide med rådgivning og vejledning til kunderne i valg af miljøvenlige papirtyper. Samtidig udføres alle projekter fra design til print og udstillingsstande med størst mulig hensyn til miljøet og i overensstemmelse med UN Global Compact og virksomhedens etiske retningslinjer, som beskrevet i Code of Conduct.

PDAid har ved at neutralisere sin CO2 emission opnået et klimacertifikat. Virksomheden udarbejder hvert år en CO2-regnskabsrapport som en integreret del af virksomhedens klimastrategi.

PDAid er styret af ISO 14001-standarden om miljøledelse, hvis krav indgår i det integrerede ledelsessystem. Virksomhedens væsentlige indvirkning på denne sektor drejer sig om CO2-emissioner, primært forbundet med fragt og rejser, mens el- og varmeforbrug spiller en mindre rolle. PDAid-hjemmesiden er også CO2-neutral. PDAids CO2-konti fra 2015-2016 er tilgængelige i CSR Rapporten.

Fokus på leverandørkæden

PDAid var det første grafiske bureau til at modtage formel godkendelse af samfundsansvar – formelt kendt som DS 49001 certificering, der er baseret på den internationale standard ISO 26000. Det har stor betydning for virksomheden, da dette sikrer, at der tages hensyn til både miljø og mennesker.

Gennem certificeringen forpligter virksomheden sig til at skærpe fokus på socialt ansvar for leverandører og kontraktansatte – både lokalt og internationalt. Processen med at øge standarderne for samfundsansvar blandt partnere er omhyggeligt dokumenteret, og manglende kravoverholdelse medfører afslutning af samarbejdet med den pågældende partner. Alle CSR-relaterede aktiviteter noteres grundigt, og leverandørevalueringer og andre fremskridt inden for CSR rapporteres årligt.

PDAid er advanced-level medlem af FNs globale initiativ for social og miljømæssig bæredygtighed, formelt kendt som UN Global Compact. Global Compact indeholder ti generelle principper baseret på internationalt anerkendte konventioner, der dækker menneskerettigheder, medarbejderinteresser, miljøspørgsmål og antikorruption. Virksomheden forpligter sig således til at implementere de ti principper i sine forretningsaktiviteter. Der kommunikeres årligt omkring aktiviteter til UN Global Compact gennem en CSR Rapport.

PDAid er desuden aktiv i en række fora og netværk samt blandt primære interessenter for at fremme budskabet om respekt for menneskerettigheder, anstændige arbejdsvilkår, bæredygtigt miljø og andre klima- og miljøinitiativer.

Se mere på phoenixdesignaid.dk