Nordlux

Som en af Skandinaviens største belysnings producenter er Nordlux bevidst om mulighederne i at tænke innovativt og langsigtet, ikke mindst i et miljømæssigt perspektiv. Derfor stiller Nordlux høje miljø- og arbejdsmæssige krav til sig selv og sine underleverandører.

Nordlux er et af Skandinaviens førende leverandører indenfor belysning. Nordlux er en mellemstor virksomhed med hovedsæde i Aalborg og adskillige underleverandører rundt om i Asien.

For at forblive en virksomhed i vækst og samtidig formindske den miljømæssige belastning har Nordlux udarbejdet en detaljeret Code of Conduct, som virksomhedens underleverandører også er forpligtigede til at underskriver og efterleve. Ved at underskrive Nordluxs Code of Conduct erklærer underleverandørerne sig også ansvarlige for at sikre, at deres eventuelle underleverandører ligeledes følger retningslinjerne. Nordlux har dermed etableret et system, hvor underleverandørerne fungerer som samarbejdspartnere i arbejdet mod en mere bæredygtig produktion.

Nordlux’ Code of Conduct principper følger internationale konventioner og består af 13 overordnede principper, hvoraf menneskerettigheder og miljøbeskyttelse er centrale indsatsområder. Code of Conduct stiller krav til arbejdsmiljø og sundhed, og beskytter mod børnearbejde og diskrimination.  Der stilles derudover krav til så vidt mulig mindskelse af brugen af knappe ressourcer, energi og vand, formindsket forurening og brug af giftige stoffer, samt reduceret affald forbundet med design, emballage, transport, brug og eventuelt genbrug.

Underleverandørernes overholdelse af Code of Conduct vurderes af Nordlux ved årlige audits. Ved brud på et eller flere af principperne tilbyder Nordlux assistance i form af analyse, strategi og implementering af optimerede arbejdsformer. Ved gentagne brud kan samarbejdet ophøre øjeblikkeligt, uden at Nordlux er økonomisk forpligtiget.

“Det er ingen hemmelighed, at nogle virksomheder primært ser CSR som en nem vej til positiv omtale. Vi har valgt at gribe det an på en mere konkret måde, for vi mener, at det for os i bund og grund handler om, at vi skal løfte vores del af en større opgave,”Peter Terkelsen, Administrerende direktør i Nordlux.

nordlux.dk