LITE A/S

For LITE som leverandør af bæredygtig LED-belysning, var produkter med afsæt i cirkulær økonomi et naturligt træk.

Bæredygtighed og grønne produkter har altid været en del af LITE’s DNA. Med den stigende forespørgsel på produkter, som indgår i en cirkulær værdikæde, var der ikke tvivl hos LITE om, at der skulle udarbejdes en produktserie, der kunne imødekomme kommunerne og de store virksomheders forespørgsel. Skridtet mod et grønnere og mere bæredygtigt Danmark starter med de store, og vil dernæst have en positiv effekt på SMV’erne.

LITE’s produktserien ECOLITE, der tager afsæt i en cirkulær økonomi strategi, er skabt med tanken om at produkterne skal kunne opgraderes og upcycles. ECOLITE er udarbejdet med ganske få komponenter, som let kan adskilles. Tanken er at alle komponenter på enkelt vis kan udskiftes eller repareres, hvis noget går i stykker. Dette sikrer ikke kun en lang levetid på hele armaturet, men gør også adskillelsen ved genvinding enkelt. Derudover er ECOLITE udarbejdet med en aftagelig driver, som gør det muligt at opgradere produktet hvis nye behov eller lovkrav opstår i de lokaler hvor produktet er opsat.

Produktserien ECOLITE er blot den første af sin slags, og LITE arbejder fortsat videre med at skabe energieffektive belysningsløsninger, der kan opgraderes efter tiden og målgruppens behov, således de ikke forældes og ender deres værdikæde.

”Vores arbejde med cirkulær økonomi og produkter med afsæt i cirkulær økonomi,  har samtidig medført en øget fokus på vores egne kerneværdier og strategi i LITE” Morten Andersen, Salgschef hos LITE A/S.

Cirkulær økonomi har desuden været katalysator for LITE’s arbejde med FN’s 17 verdensmål. Nogle mål mødte LITE’s virksomhed allerede før arbejdet med cirkulær økonomi, og flere fulgte efter udarbejdelsen af ECOLITE-konceptet. Heriblandt mål 12 om ”Ansvarligt forbrug og produktion”, som imødekommes gennem produkter indenfor cirkulær økonomi. Hos LITE er vi overbeviste om, at flere virksomheder vil have stor gavn af at arbejde målrettet mod en cirkulær tilgang til produkter og strategi.

Se mere om LITE’s arbejde med cirkulær økonomi her.

Kontakt: info@lite-led.dk