Krone Vinduer

Om virksomheden

Krone Vinduer producerer højkvalitetsvinduer til beboelse og kontorejendomme. Vinduerne produceres af nordeuropæiske træsorter og har branchens længste holdbarhed. Virksomheden har eksisteret siden 1953 og beskæftiger i dag mellem 50 og 74 medarbejdere. Omsætningen ligger på mellem 50 og 100 mio. kr. årligt.

Det ressourceeffektive tiltag

Krone Vinduer har optimeret deres forarbejdning af aluminium ved en opgradering af deres maskiner og tilhørende IT-systemer. Samtidig har virksomheden etableret et system, der gør det muligt at genbruge maling, der rammer ved siden af vinduerne i maleprocessen. Tiltagene har kostet mellem 100.000 og 200.000 kr. tilsammen. Krone Vinduer har endnu ikke overblik over, hvor mange mandedage det har taget at etablere tiltagene. Tiltaget kan ifølge Krone Vinduer uden videre gennemføres af andre virksomheder, der arbejder med samme produkttyper.

Ny værdi ved tiltaget

Forbedret opskæring og minimering af malingrester har sænket Krone Vinduers udgifter til bortskaffelse af affald med over 15%. Det mindskede spild betyder at Krone Vinduer køber færre materialer. Tiltaget sparer virksomheden for 6-10% på udgifter til råvarer. Udgifter til tiltaget er tilbagebetalt på under ét år.

Drivkraften bag tiltaget

Krone Vinduers motivation for at gennemføre tiltaget var både ideologisk og økonomisk. Krone Vinduer har længe efterstræbt at bruge så få materialer med så lav miljøpåvirkning som muligt. Tiltaget var samtidig en mulighed for at kombinere denne ideologi med økonomisk fornuft. Besparelserne for miljøet genererer direkte besparelser for virksomheden, og disse ses som rene gevinster på bundlinjen.

Denne case kommer fra Miljøstyrelsens publikation ”Stærkere uden spild”