KMC

Det danske andelskartoffel-forarbejdningsselskab KMC, der producerer en række kartoffelstivelses-ingredienser til fødevareindustrien har været en pioner i at tilføje værdi til dets sideproduktioner. KMC har hovedkontor i det centrale Jylland og driver en række produktionsanlæg i Danmark tæt på dets leverandører og ejere, kartoffelavlerne. KMC har siden det introducerede kartoffelbaseret foderproteiner til landbrugssektoren i 1980’erne forbedret og forædlet resterne fra kartoffelstivelsesproduktionen. I 2005 begyndte KMC at omdanne overskydende kartoffelfibre til et værdifuldt proteinrigt fødevaretilsætningsstof til fødevareindustrien. Opdelingen og forædlingen af biproduktionen fra kartoffelstivelsesproduktionen hjælper til at maksimere udbyttet fra hver kartoffel til økonomisk gavn for kartoffelavlerne, alt imens brugen af kartoffelfibre gør det muligt for fødevareindustrien at effektivt øge dets produkters ernæringsværdi.

Denne case kan findes i State of Green’s publikation ”Circular Economy: Denmark as a circular economy solution hub”