Kalundborg Symbiosis

Kalundborg Symbiosis er en industriel symbiose, hvor en virksomheds bi- eller restprodukter bruges som en ressource af en anden virksomhed. En industriel symbiose kombinerer logikken fra naturens økosystemer med det økonomiske systems rationale. Offentlige og private virksomheder kan gennem lokalt samarbejde købe og sælge produkter fra hinanden og derigennem opnå gensidige økonomiske og miljømæssige fordele. Kalundborg Symbiosis startede for mere end 40 år siden og er en af de mest velkendte og velbeskrevne industrielle symbioser i verden. Det har også inspireret andre i at producere mere for mindre. Det er stærkt forbundet med skabelsen af det det første og eneste symbiosecenter i verden, der arbejder på at identificere og facilitere nye industrielle symbioser i Danmark. Kalundborg Symbiosis omfatter verdensledende så vel mindre virksomheder, men uanset størrelsen er fordelene ved industriel symbiose klare:

  • Reduktion af omkostninger og mindre udledning
  • Vækst for mindre ressourcer
  • Mere konkurrencedygtige virksomheder
  • Mere robuste samfund og virksomheder

Novo Nordisk, Novozymes, Statoil Refining, Gyproc, DONG Energy, KaraNoveren, Kalundborg Forsyning A/S, Kalundborg Kommune og Symbiosis Center Denmark.

Denne case kan findes i State of Green’s publikation ”Circular Economy: Denmark as a circular economy solution hub”