Herning Vand

Fosfor

Herning Vands nye struvitanlæg gavner miljøet, sparer vedligehold og giver en helt ny indtægtskilde i form af produktion af fosfor. Udvindingen af fosforen gavner det lokale vandmiljø, og salget af fosforen giver en indtægt, der kommer kunderne til gode. Samtidig medfører den lavere mængde af fosfor i det rensede spildevand en betydelig besparelse på vedligeholdelsen af rør og pumper på renseanlægget.

I partnerskabet bag struvitanlægget vurderer man, at der på landsplan er potentiale til 30-40 nye anlæg. Eksportpotentialet vurderes at være på 1,6 milliarder kroner over en periode på ti år.