GH Form

GH Form, som laver støbejernsprodukter, arbejder på et leasingsystem, så virksomheden bevarer ejerskabet over deres produkter og dermed er sikret at få dem retur, når kunden ikke længere ønsker dem.

Som en del af udviklingen af deres nye grønne forretningsmodel er støbejernsproducenten GH Form ved at udarbejde et leasingsystem, hvor kommuner, som er virksomhedens største kunder, i fremtiden skal kunne lease deres vej- og parkudstyr frem for at købe det.

Med et leasingsystem bevarer GH Form ejerskabet over produkterne. Det betyder, at de kan sikre sig, at materialerne indgår i produktionen på ny efter endt brug hos kunden. Hvis støbejernsproduktet er i god stand, bliver det renset og malet for derefter at blive sendt ud til en ny kunde. Hvis der er større skader på produktet, bliver det smeltet om i jernstøberiet og omdannet til nye produkter.

Idet GH Form fastholder ejerskabet over produktet, har virksomheden stort incitament for at højne produktets kvalitet og forlænge dets levetid. Det er i særdeleshed fordelagtigt for en virksomhed som GH Form som oplever støt stigende råvarepriser. I det perspektiv bevarer produkterne ikke bare deres værdi i livsforløbet – faktisk stiger værdien i takt med prisstigningen på råvarerne. Indkøbsreglerne i kommunerne har dog indtil videre udgjort en barrierer for at få leasingsystemet til at fungere. Dette på trods af at GH form i deres leasing kontrakter af otte års varighed, tilbyder kunden en risikofri mulighed for at ophæve leasingaftalen, at kunden får den merværdi råveren har opnået, samt at GH form står for alt vedligehold gennem lejeperioden.

Når jernet indgår i produktionen igen og igen, spares virksomheden for udgifter ved indkøb af jomfruelige råvarer, samtidig med at miljøet skånes. Leasingmodelen sparer også kunderne for udgifter, idet GH Form står for vedligeholdelse og eventuel udskiftning inden for leasingperioden.

GH form har også gjort sig erfaringer med tilbagetagningsordninger og har gennem de sidste par år tilbudt kunderne 20 % af det pågældende produkts værdi retur, hvis virksomheden kunne tage produktet tilbage efter endt levetid hos kunden. Skønt tilbuddet er lukrativt for kunden, er der på nuværende tidspunkt ingen af virksomhedens kunder, der har gjort brug af muligheden – hvilket virksomheden mener særligt skyldes produkternes lange levetid. Mange af GH Forms produkter er ikke mere end 20 år gamle, og eftersom produkterne har en levetid på over 50 år, er produkterne endnu ikke modne til tilbagetagning.

Om GH Form

GH Form blev grundlagt i 1918 som et jernstøberi, men udvidede i 1990’erne deres virke til også at inkludere design og produktion af gade- og parkudstyr. I dag kan GH Forms produkter ses i gadebillede over hele Danmark.

Virksomheden har hovedsæde i Borup og har med 11 ansatte en årlig omsætning på 25 millioner kr. Det forventes, at omsætningen vil stige markant i løbet af de næste par år.