Galaxe A/S

”Jeg vil råde andre, der vil modtage affald som input, til at lave klare aftaler om kvalitet og leverance med modparten – betydningen af dette står ikke altid klart.” Hans Rasmussen, direktør

Om virksomheden

Galaxe A/S producerer gulvkonstruktioner, der er lavet af flamingokugler, salte og beton. Resultatet er en slags letvægtsbeton med stor styrke, gode akustiske egenskaber og høj brandsikkerhed. Galaxe A/S har ca. 50 ansatte og omsætter for mere end 100 mio. kr. om året.

Det ressourceeffektive tiltag

Flamingo er et vigtigt materiale for Galaxe A/S. Det er samtidig et affaldsprodukt i mange brancher, specielt fra emballage. For et par år siden startede Galaxe A/S et samarbejde med Holbæk Kommune, hvor genbrugspladserne i kommunen sorterer genanvendeligt flamingo i separate containere. Kommunen leverer derefter den flamingo, der overholder kvalitetskravene, til Galaxe A/S.

Ny værdi ved tiltaget

Ordningen med Holbæk Kommune betyder, at Galaxe A/S sparer penge, fordi de ikke skal betale for flamingoen eller transporten. Galaxe A/S vurderer, at deres omkostninger til råvarer er faldet med over 15% som følge af samarbejdet. Derudover mener Galaxe A/S, at tiltaget har øget deres salg med over 15%; den direkte sammenhæng med tiltaget er dog usikker. Tiltaget har samtidig medført noget ekstraarbejde for Galaxe A/S’ ansatte. Direktør Hans Rasmussen mener, at omkostningerne til personale er steget 6-10%.

Drivkraften bag tiltaget

Den primære baggrund for tiltaget var målet om at forbedre den økonomiske bundlinje. De miljømæssige gevinster og kundernes positive holdning til bæredygtighed var velkomne sidegevinster, der ligeledes bidrog til, at Galaxe A/S satte initiativet i gang.

Denne case kommer fra Miljøstyrelsens publikation ”Stærkere uden spild”