DUBA-B8

”Man skal inddrage sine leverandører i dialogen om ressourceeffektivitet. De kender mulighederne og har erfaringer fra andre kunder.” Anne Stokvad Madsen, proces- og kvalitetschef

Om virksomheden

Duba-B8 er en af Danmarks førende kontormøbelvirksomheder med speciale i totalindretning. Virksomheden har eksisteret siden 1914, hvor virksomheden startede som et savværk. I dag beskæftiger Duba-B8 ca. 170 medarbejdere på deres faciliteter i Bjerringbro. Den årlige omsætning er omkring 380 mio. kr. Virksomheden har oplevet en organisk vækst på ca. 80% de seneste tre år, hvor markedet generelt er blevet reduceret med 40%.

Det ressourceeffektive tiltag

Duba-B8 skiftede i januar 2013 til vandbaseret lak efter et konkret krav fra en kunde. Skiftet, der indebar en udfasning af problematiske stoffer, sparer energi og gør det muligt at omstrukturere produktionsprocesserne, da sikkerhedskravene er lavere, når man bruger vandbaseret lak. Ifølge virksomheden er omkostningerne ved tiltaget under 100.000 kr. Duba-B8 vurderer, at andre virksomheder i høj grad kan gennemføre tilsvarende tiltag og høste lignende gevinster.

Ny værdi ved tiltaget

Efter skiftet er arbejdsmiljøet forbedret betydeligt for de ansatte. Selvom omkostninger pr. liter lak er steget, bruges der færre liter lak samlet set. Der bruges også mindre varme, fordi hærdningsprocessen er kortere. Derudover er produktionsprocesserne blevet mere smidige. Samlet set vurderer Duba-B8, at tiltaget har været en økonomisk succes, hvor investeringsomkostningerne er tilbagebetalt på under ét år. De øgede udgifter til lak opvejes kun delvist af det mindre forbrug, sammenlagt øges udgifterne til lak med 1-5%. Gevinsterne drives primært af, at der skal bruges færre mandetimer i produktionen, mindre energi og færre sikkerhedsforanstaltninger. Duba-B8 vurderer, at tiltaget har reduceret udgifterne til personale med 1-5%.

Drivkraften bag tiltaget

Duba-B8 gennemførte tiltaget, idet de gerne vil være en miljøbevidst virksomhed, og for at imødekomme kunders ønske om miljøvenlig produktion. Duba-B8 har længe arbejdet med at udfase problematiske stoffer. Med denne omlægning vinder virksomheden både økonomisk og miljømæssigt, og medarbejderne får et bedre arbejdsmiljø.

Denne case kommer fra Miljøstyrelsens publikation ”Stærkere uden spild”