Danish Crown

Danish Crown, en af verdens største svinekødsproducenter, er ejet i fællesskab af danske landmænd, der er både leverandører og ejere. Produktionen og mulighederne for at optimere biproduktioner bliver set på på tværs af værdikæden fra gårdniveau til slagteriet. Værdikæden er ikke stærkere end dets svageste led, hvilket resulterer i at Danish Crown i dag er en af de mest effektive kødproducenter i verdenen.

Hemmeligheden bag Danish Crowns succes er dets fokus på ikke kun at producere kød men også på at producere og genanvende andre produkter så som bæredygtig energi, brændstoffer, næringsstoffer og input til den farmaceutiske industri. Ressourceeffektivitet er en central del af dets DNA. Investeringer i værdikæde, så som dyreavl, nye effektive stalde, foderoptimering, genanvendelse af næringsstoffer så vel som at forbedre energi- og vandeffektivitet, logistik og brug af biproduktion er sammenkoblede. De genererer værdifuld vidensdeling gennem værdikæden, der i sidste ende kommer ejerne til gode.

På grundlag af denne filosofi viser Danish Crown, at de producerer mere for mindre, og dermed skaber mere værdi for dets kunder, leverandører, ejere så vel som samfundet generelt, klimaet og miljøet. Principperne bag cirkulære økonomi er derfor ikke nye for Danish Crown.

Denne case kan findes i State of Green’s publikation ”Circular Economy: Denmark as a circular economy solution hub”