Dacofi

Udvinding af proteiner fra øl-brygning

Dacofi er en lille ny start-up virksomhed, der arbejder med en teknologi, der udnytter de proteiner, som findes i resterne fra brygning af øl til højværdi produkter. I dag er masken typisk dyrefoder og de værdifulde stoffer kunne udnyttes meget bedre Dacofi kan opgradere resterne til human ernæring som erstatning for f.eks. kød hos fastfood producenter. Det, som før var affald, kan altså få en langt højere værdi. Samtidig arbejdes der med nye forretningsmodeller, så bryggerierne både kan købe et anlæg selv eller alternativt bare lade Dacofi have ansvaret for drift af anlægget og salg af proteinerne.