Casesamling

I disse case-samlinger kan du finde flere eksempler på cirkulære virksomheder.

Miljøstyrelsen

Stærkere uden spild

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE)

Industrisymbioser

Region Midtjylland

Rethink business

Design for Disassembly

Fokuseret Værdikædesamarbejde

Erhvervsstyrelsen

Grøn omstilling – Casesamling om virksomheders arbejde med grøn forretningsudvikling

State of Green

Circular Economy

Rethink Resources

På vej mod det cirkulære samfund

Kommunernes Landsforening (KL)

Den cirkulære kommune – Cases og eksempelsamling

EU

LIFE and the Circular Economy

Circular Economy Industry Platform

Dansk Industri (DI)

Cirkulære eksempler