Best Green

Fra produkt til service – varmepumper og nye forretningsmodeller

Best Green finansierer, installerer og driver varmepumper. Virksomheden tilbyder en abonnementsordning med en fast pris pr. varmeenhed, når kunder skifter fra olie eller gas til varmepumpe. Det fjerner usikkerheden for kunderne og uvisheden ved totaløkonomien i en varmepumpe løsning. For samfundet betyder det en bedre udnyttelse af vindenergien og en CO2 besparelse på 100%. For erhverv og kommuner vil varme på abonnement – Nærvarme – betyde en besparelse på mellem 10-25 % på driftsomkostningerne uden startinvestering.